Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

07/03/2023
Ngày 02/3/2023, Đoàn công tác của Tổng cục THADS do đồng chí Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái đã làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, lãnh đạo các Vụ Nghiệp vụ, tập thể Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố.
 

Tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Hữu Tài – Quyền Cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC trong 04 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 của các cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn đã đạt được. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với đồng chí Tổng cục trưởng và lãnh đạo các vụ Nghiệp vụ của Tổng cục tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới cơ chế, chính sách, pháp luật, cơ sở vật chất và giải quyết một số vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đã bám sát chỉ đạo của Bộ tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, giải pháp có trọng tâm trong các mặt công tác, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể:
 
- Về việc: Tổng số phải thi hành là 3.107  việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 2.179  việc (chiếm 71,35% trong tổng số phải thi hành); Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 870 việc (chiếm 28,65% trong tổng số phải thi hành). Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 888 việc, (giảm 10,57% so với cùng kỳ năm 2022); đạt tỷ lệ 40,75% trên số có điều kiện thi hành.
 
- Về tiền: Tổng số phải thi hành là 1.049.083.635.000 đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 810.360.832.000 đồng (chiếm 79,78% trong tổng số phải thi hành); Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 202.969.559.000 đồng (chiếm 20,22% trong tổng số phải thi hành).  Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 106.917.156.000 đồng, (tăng 29,71% so với cùng kỳ năm 2022); đạt tỷ lệ 13,19% trên số có điều kiện thi hành.

Tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái đã nghe những mặt đạt được và những mặt hạn chế, khó khăn của các Chi cục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng thời biểu dương và đánh giá cao kết quả của các cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong kỳ vừa qua.

Đồng chí Tổng Cục trưởng đề nghị công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn:
- Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và nỗ lực, khắc phục khó khăn. Lãnh đạo Cục và các Chi cục tăng cường đổi mới, nâng tầm công tác quản lý, chỉ đạo điều hành kiểm soát tình hình công việc trong quyền hạn của Cục để phản ứng kịp thời với các vụ việc phức tạp tại Cục và Chi cục, tranh thủ tối đa các nguồn lực để tổ chức, triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước tới công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

- Về mặt chuyên môn nghiệp vụ: Ưu tiên đảm bảo xử lý các vụ việc theo đúng quy định pháp luật, tập trung, tranh thủ xử lý thu hồi tài sản trong các vụ án tín dụng, kinh doanh thương mại, tham nhũng, kinh tế, các khoản thu cho ngân sách Nhà nước, đối với các vụ việc tín dụng ngân hàng, gửi vụ Nghiệp vụ 1 để có hướng dẫn, chỉ đạo; Chú trọng công tác nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; 100% công chức, người lao động ký cam kết không vi phạm tham ô, tham nhũng; tiếp tục đối thoại với nhân dân, không để phát sinh những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài;

Đồng thời, đối với những đề xuất kiến nghị của Cục và của các Chi cục, đồng chí Tổng Cục trưởng ghi nhận, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Tổng cục THADS có hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện.
Đồng chí Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hữu Tài trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS trong thời gian qua đối với THADS Lạng Sơn và mong muốn thời gian tới Tổng cục tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho THADS tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hoàng Đài Trang – Văn phòng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn