Tổng cục Thi hành án dân sự hoàn thành Chương trình tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thi hành án hành chính; bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính trong THADS trên cả nước

10/08/2023Sau gần 03 tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 10/8/2023, Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ của Tổng cục THADS đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành đúng chương trình và các mục đích đề ra.
Chương trình tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức tại 03 miền, mỗi miền có 02 lớp, diễn ra lần lượt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và thành phố Hà Nội, có sự tham gia của tổng cộng 943 học viên là Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục, các Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và công chức phụ trách công tác theo dõi THAHC của các Chi cục THADS trực thuộc 63 Cục THADS địa phương.
Tại Lớp học, các Báo cáo viên đã trình bày 10 chuyên đề bao trùm hầu hết các mảng công tác cơ bản, cụ thể gồm:
(1) Chuyên đề: Một số lưu ý về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS.
(2) Chuyên đề: Kỹ năng kiểm tra công tác THADS.
(3) Chuyên đề: Kỹ năng tiếp công dân và xử lý thông tin đường dây nóng, giải quyết kiến nghị, phản ánh trực tuyến.
(4) Chuyên đề: Kỹ năng tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự.
(5) Chuyên đề: Kỹ năng thụ lý khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong THADS.
(6) Chuyên đề Kỹ năng thụ lý tố cáo, giải quyết tố cáo.
(7) Chuyên đề Kỹ năng nghiên cứu, rà soát và tham mưu, đề xuất giải quyết đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.

(8) Chuyên đề: Trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính và kỹ năng theo dõi thi hành án hành chính. Một số lưu ý khi xác định bản án, quyết định về vụ án hành chính đã được thi hành xong.
(9) Chuyên đề: Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và một số nội dung tham mưu UBND trong thi hành án hành chính.
(10) Chuyên đề: Kỹ năng tiếp nhận, phân loại và giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hoạt động THADS.
Sau khi kết thúc phần trình bày của các Báo cáo viên, Ban Tổ chức đã dành riêng thời gian để các học viên trao đổi, thảo luận về các vấn đề xoay quanh nội dung bài học. Qua đó, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 90 câu hỏi của các địa phương về công tác kiểm tra; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong THADS; công tác THAHC, bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính trong THADS), các câu hỏi đã được Ban Tổ chức giải đáp tại chỗ và hầu hết được các học viên tham gia nhất trí với nội dung được trả lời, giải đáp, đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao đổi thêm với các học viên về một số nội dung cần lưu ý thuộc các mảng công tác thuộc phạm vi của Lớp Bồi dưỡng; đối với các kiến nghị, đề xuất khác Ban Tổ chức ghi nhận và sẽ nghiên cứu tiếp thu, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Đối với Tài liệu bồi dưỡng, đây là dự thảo tài liệu để Lớp học thảo luận, Tổng cục THADS sẽ hoàn thiện sau khi kết thúc các lớp ở 3 miền và gửi file cho các Cục THADS địa phương để triển khai đến các cơ quan THADS trực thuộc.
Lãnh đạo Tổng cục kỳ vọng sau khi tham gia lớp bồi dưỡng, các cơ quan THADS được bồi dưỡng sẽ đạt được những kết quả thực chất, ngày càng nâng cao hơn nữa kết quả, chất lượng công tác THADS nói chung và các mảng công tác được bồi dưỡng, tập huấn nói riêng trong thời gian tới./.
Lê Thị Lâm Anh - Vụ GQKNTC