Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về kết quả công tác THADS 10 tháng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

25/08/2023

Sáng ngày 24/8/2023, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã làm việc trực tuyến với các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh về kết quả công tác THADS 10 tháng năm 2023. Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS.
Tham dự buổi làm việc, tại điểm cầu Tổng cục THADS có các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Thắng Lợi và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục. Tại điểm cầu Cục THADS tỉnh Tây Ninh có các đồng chí Lãnh đạo Cục, các Trưởng phòng thuộc Cục và các Chi cục trưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Xuân Biên – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 10 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm 2023 của các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh. Kết quả THADS 10 tháng năm 2023 thụ lý mới 12.037 việc (xếp thứ 13/63), tăng 1.925 việc (tăng 19,04%) so với cùng kỳ năm 2022; Thi hành xong 9.220 việc (xếp thứ 14/63), giảm 68 việc (giảm 0,73%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 57,52% (tăng 1,15%) so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 62/63, còn thiếu 25,08% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 82,60%; tương ứng với thụ lý mới 1.752 tỷ 276 triệu 847 nghìn đồng (xếp thứ 15/63), tăng 543 tỷ 728 triệu 655 nghìn đồng (tăng 44,99%) so với cùng kỳ năm 2022; thụ lý mới 1.752 tỷ 276 triệu 847 nghìn đồng (xếp thứ 15/63), tăng 543 tỷ 728 triệu 655 nghìn đồng (tăng 44,99%) so với cùng kỳ năm 2022. Đến 31/7/2023, tổng số biên chế có mặt 159/176; trong đó Cục Thi hành án dân sự có mặt 31/33 biên chế; Chi cục có mặt 128/143 biên chế; còn thiếu 17 biên chế. Tính đến thời điểm hiện tại, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh đã được Tổng cục THADS giao đầy đủ kinh phí, trang thiết bị theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Đồng thời, đồng chí Cục trưởng đề xuất, kiến nghị với Tổng cục THADS tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới cơ chế, chính sách, pháp luật, tổ chức cán bộ và giải quyết một số vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí tại điểm cầu Cục THADS tỉnh Tây Ninh tham dự buổi làm việc đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị; nêu các ý kiến kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc tổ chức thi hành án, nhất là việc giải quyết án có điều kiện trên 1 năm chưa thi hành xong, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm tra, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tổ chức cán bộ, biên chế, công tác tuyền dụng, công tác quản lý tài chính, tài sản... 
Tại điểm cầu Tổng cục THADS, các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục cũng trao đổi, thảo luận về các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh và khẳng định luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ một cách thiết thực, hiệu quả cho các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.
Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục cho rằng trong 10 tháng năm 2023, Cục THADS tỉnh Tây Ninh đã đạt được hầu hết các chỉ tiêu đề ra, đã thi hành xong đạt 33,85% về tiền, còn thiếu 11,75% so với chỉ tiêu giao, về việc đạt tỉ lệ 57,52% (tăng 1,15%) so với cùng kỳ năm 2022; số việc chuyển kỳ sau giảm 763 việc (giảm 5,38%), số tiền chuyển kỳ sau tăng hơn 393 tỷ đồng (tăng 13,77%) so với cùng kỳ năm 2022; công tác kiểm tra xác minh, phân loại án được chú trọng, bảo đảm chính xác, đúng pháp luật. Việc thi hành án các vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách nhà nước, khoản nợ của các tổ chức tín dụng được thực hiện tốt, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn được tập trung giải quyết. Tây Ninh là địa bàn yếu kém nhưng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả thi hành án vẫn ở mức trung bình, có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu, kết quả thi hành án về việc chỉ đạt xếp thứ 62/63 toàn quốc, còn có thiếu sót trong giải quyết khiếu nại của công dân. Do đó, các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh cần nỗ lực hơn nữa, có biện pháp rà soát, phân loại để đẩy nhanh việc thi hành án trên địa bàn tỉnh.
Kết luận buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái đã ghi nhận kết quả công tác 10 tháng năm 2023 của các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh và yêu cầu các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, đặc biệt là ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Lực – Phó Tổng cục trưởng phụ trách địa bàn để có những chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động THADS trong thời gian tới. Đối với tháng cuối năm công tác 2023, các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh cần phân bổ thời gian một cách hợp lý để “về đích an toàn”. Cục, Chi cục kiểm soát chắc số lượng việc đảm nhận, phân nhóm, rà soát phân loại án chính xác. Phối hợp tốt với các cơ quan kiểm sát trên địa bàn để tập trung xử lí chắc chắn đối với án có điều kiện thi hành. Bên cạnh đó, các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản tiền thi hành án, đa dạng hóa các hình thức thu hút, tuyển dụng. Tổng Cục trưởng cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục chủ động giữ mối liên hệ thường xuyên, kịp thời nắm bắt, tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ một cách thiết thực, hiệu quả cho các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh trong các mặt công tác, đặc biệt nghiên cứu cơ chế đặc thù đối với công tác tuyển dụng công chức trên địa bản tỉnh.
Phạm Minh Đức – Văn phòng Tổng cục


Các tin khác