Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng; công tác định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

03/07/2024Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án tín dụng ngân hàng; định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án tín dụng ngân hàng nói riêng, thi hành án dân sự nói chung. Thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TCTHADS ngày 20/6/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Kế hoạch kiểm tra số 2413/KH-TCTHADS ngày 21/6/2024, Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS đã thực hiện việc công bố Quyết định kiểm tra, Kế hoạch kiểm tra tại Cục THADS tỉnh Quảng Nam.
Về phía Cục THADS tỉnh Quảng Nam, có đồng chí  Lê Văn Chương -  Cục trưởng Cục THADS, Lãnh đạo Cục THADS, Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS thành phố Tam Kỳ.
Tại buổi công bố Quyết định, Đoàn kiểm đã nghe đại diện Cục THADS tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả công tác tín dụng, ngân hàng và đấu giá tài sản thi hành án. Trên cơ sở báo cáo của Cục, thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi và có ý kiến đề nghị làm rõ một số nội dung như: So sánh, đánh giá về số liệu kết quả công tác thi hành án tín dụng ngân hàng và công tác định giá, bán đấu giá tài sản đạt được so với cùng kỳ năm trước; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế cần làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; bổ sung giải pháp để nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng, ngân hàng và công tác định giá, bán đấu giá tài sản...
Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra đã thực hiện xong các nội dung kiểm tra từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 03/7/2024.

Tại buổi sơ bộ Thông báo kết quả kiểm tra có sự tham dự của Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng. Sau khi nghe, Đồng chí Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 - Trưởng Đoàn kiểm tra sơ bộ thông báo kết quả kiểm tra, Đồng chí Nguyễn Văn Sơn đề nghị Cục THADS tỉnh Quảng Nam tiếp tục tập trung triển khai các chỉ đạo của Bộ, Tổng cục về công tác tự kiểm tra theo Công văn số 693-CV/BCS; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định 132 của Đảng; tập trung cao độ, chỉ đạo, tổ chức thi hành án tín dụng ngân hàng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Lãnh đạo Cục, Chi cục, Chấp hành viên cần chủ động khắc phục các sai sót, vi phạm, tổ chức thi hành án. Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thiện dự thảo kết luận kiểm tra và gửi để Cục và Chi cục có ý kiến đóng góp, giải trình; trên cơ sở đó sẽ ban hành Kết luận chính thức. Sau khi có Kết luận yêu cầu Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Nam, Chi cục THADS thành phố Tam Kỳ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
 Đoàn kiểm tra Tổng cục THADS