Triển khai phần mềm kế toán nghiệp vụ THADS Misa Panda.NET 2011

24/08/2011
Ngày 22 tháng 08 năm 2011, Tổng cục Thi  hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã ban hành công văn số 2978/TCTHADS-KHTC về việc Triển khai phần mềm kế toán nghiệp vụ THADS Misa Panda.NET 2011.


Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-BTP ngày 15/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự Misa Panda.NET 2011, từ ngày 21/06/2011 đến ngày 8/07/2011 Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Công ty cổ phần MISA đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ đội ngũ làm công tác kế toán nghiệp vụ THA và trang bị Phần mềm cho tất cả các đơn vị.

Để việc sử dụng phần mềm Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự Misa Panda.Net 2011 đạt kết quả và thống nhất trong toàn Ngành, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu các đơn vị triển khai như sau:

- Thực hiện ngay việc chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm Kế toán Misa Panda.Net 2006 (số dư đầu kỳ năm kế toán 2011 và số liệu phát sinh từ ngày 01/10/2010) sang phần mềm Kế toán Misa Panda.Net 2011; thực hiện việc chuyển đổi số dư từ TK kế toán cũ sang tài khoản kế toán mới theo đúng quy định tại Thông tư 91.

- Tất cả các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự đều phải thực hiện công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự trên phần mềm Kế toán Misa Panda.Net 2011 (bao gồm cả chức năng tổng hợp từ các đơn vị trực thuộc) ngay sau khi chuyển đổi dữ liệu;

- Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả sử dụng phần mềm kế toán của các đơn vị trực thuộc và gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Kế hoạch Tài chính) cùng thời điểm gửi Báo cáo tài chính năm kế toán 2011.

Trong quá trình triển khai thực hiện phần mềm Kế toán Misa Panda.Net 2011 nếu có vướng mắc, đề nghị xử lý như sau:

+ Về phương pháp, cách thức khai thác, sử dụng phần mềm thì liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Misa để được hỗ trợ theo số điện thoại (miền Bắc: 043 795 9595 số máy lẻ từ 212 đến 231, miền Nam: 08543 18466 số máy lẻ 225, miền Trung 0511 366 7555 số máy lẻ 121, khu vực Buôn Ma Thuột: 05003 817 400 số máy lẻ 19 ; trường hợp Công ty Cổ phần MISA hỗ trợ không hiệu quả thì phản ánh về Tổng cục (Vụ Kế hoạch Tài chính);

+ Về các vấn đề khác thì phản ánh về Tổng cục (Vụ Kế hoạch Tài chính) bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử: phuongngtm@moj.gov.vn để Tổng cục xem xét, giải quyết.

Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc.