Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Luyện làm việc tại Bình Định

30/11/2011
Ngày 28 tháng 11 năm 2011, đồng chí Nguyễn Văn Luyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) - Bộ Tư pháp về làm việc tại Cục THADS tỉnh Bình Định, cùng đi với Tổng cục trưởng có đồng chí Lê Dương Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục.

Đồng chí Hồ Quang Vinh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã báo cáo tóm tắt về tình hình và kết quả công tác THADS trong thời gian qua của tỉnh Bình Định, đặc biệt là những kết quả vượt bậc sau 02 năm thực hiện Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó nổi bậc là kết quả của năm 2011: đã tổ chức thi hành án đạt và vượt 4 chỉ tiêu thi đua Bộ Tư pháp giao; cơ bản kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện đảm bảo việc đầu tư xây dựng cơ bản.

Sau khi nghe đồng chí Cục trưởng báo cáo, Tổng cục trưởng Tổng Cục THADS Nguyễn Văn Luyện đã biểu dương những kết quả mà ngành THADS của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là sau 2 năm thực hiện Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó nổi lên là kết quả THADS trong năm 2011.

Tổng Cục trưởng đã nghe ý kiến đề xuất một số vướng mắc, khó khăn của lãnh đạo Cục và lãnh đạo một số Chi cục trong tỉnh, qua đó đã chỉ đạo thực hiện; nhắc nhở lãnh đạo Cục phải thường xuyên và kịp thời chỉ đạo công tác THADS, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh việc giải quyết làm giảm tỷ lệ án tồn đọng; chú trọng trong công tác tổ chức THADS, đảm bảo đúng pháp luật, tạo sự đồng thuận của xã hội, phù hợp với yêu cầu quản lý của địa phương; mọi hoạt động của Ngành bảo đảm sự thống nhất; nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ, của Tổng cục để công tác THADS của tỉnh trong năm 2012 đạt được nhưng kết quả cao hơn.

                                                                                                   Võ Công Hoàng