Lớp tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh Tư pháp cho các Cục Thi hành án dân sự

09/12/2011
Thực hiện Quyết định số 4268/QĐ-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp về tổ chức lớp tập huấn phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp cho các Cục Thi hành án dân sự, trong 6 ngày từ 21 – 26 tháng 11 năm 2011 Cục Công nghệ thông tin phối hợp cùng Tổng cục Thi hành án dân sự và Trung tâm đào tạo của Viettel đã tổ chức thành công 3 lớp tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh Tư pháp.

Tham dự khai giảng lớp tập huấn phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp có ông Nguyễn Thanh Thủy – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, ông Nguyễn Minh Phương Giám đốc Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự, ông Nguyễn Chí Dũng – Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin và gần 150 cán bộ đến từ các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các lớp tập huấn trên nằm trong kế hoạch đào tạo hằng năm về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức thuộc Bộ Tư pháp, nhằm từng bước đẩy mạnh việc sử dụng văn bản, tài liệu điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi công việc.

   

Đợt tập huấn đã thu hút sự tham dự của gần 150 cán bộ, gồm có lãnh đạo và công chức làm công tác tổ chức cán bộ, công tác tin học thuộc Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự và Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự, cán bộ làm công tác tổ chức và tin học của Cục Thi hành án tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại buổi tập huấn, học viên đã được nghe giới thiệu các tính năng và thực hành trực tiếp phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp. Với những kiến thức được cung cấp, cùng những giải đáp từ các chuyên gia của Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm đào tạo của Viettel các học viên tham gia khóa học đã tích lũy thêm các kỹ năng về công nghệ thông tin, góp phần thực hiện tốt công việc được giao.

CNTT