Bộ trưởng Bộ Tư pháp thăm và làm việc tại Cục THADS tỉnh nghệ An

12/12/2011
Trong chuyến kiểm tra tình hình triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp tại tỉnh Nghệ An, ngày 8/12 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Đoàn công tác đã thăm và làm việc tại Cục THADS tỉnh Nghệ An. Về phía địa phương, có đồng chí Thái Văn Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp cùng dự. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Thu, Cục trưởng Cục THADS đã báo cáo về những kết qủa nổi bật của ngành THADS tỉnh Nghệ An sau hơn hai năm thực hiện Luật THADS.

Có thể nói, việc Quốc hội thông qua Luật THADS là một mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế về công tác THADS, nhiều điểm mới của Luật đã có tác động tích cực và hiệu quả làm chuyển biến mạnh mẽ công tác THADS trên địa bàn tỉnh, đó là:

Thứ nhất, hệ thống tổ chức ngành THADS tỉnh được kiện toàn, bảo đảm công tác quản lý, chỉ đạo tập trung thống nhất, kịp thời tăng cường được lực lượng làm công tác THADS cả số lượng và chất lượng, nâng cao được tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là lực lượng Chấp hành viên;

Thứ hai, hiệu quả trong THADS được nâng lên rõ rệt, kết quả năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt là năm 2011 đã có sự bứt phá, đạt cao nhất từ trước đến nay kể cả về việc và tiền, số việc thi hành xong 9.446/10.319 việc có điều kiện đạt 92%, số tiền 61 tỷ 906 triệu đồng đạt 81% trên số có điều kiện thi hành, số việc chuyển kỳ sau giảm được 15%; so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao đã thi hành vượt 10% về việc, 18% về tiền và 5% về giảm việc chuyển kỳ sau. Đơn thư khiếu nại, tố cáo trong THADS được giải quyết triệt để, kịp thời, đúng pháp luật, không có vụ việc bức xúc và khiếu nại vượt cấp phát sinh;

Thứ ba, nội bộ ngành THADS từ Cục đến Chi cục đoàn kết, kỷ cương. Cục THADS tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho Ngành và địa phương trong quản lý chỉ đạo, tạo được sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực THADS; 

Thứ tư, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các Ngành được xác định rõ hơn trong quản lý chỉ đạo, nên công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ THADS trên địa bàn được tăng cường hơn, gắn được trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp vào đẩy mạnh THADS.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng còn gặp không ít khó khăn, số việc chuyển kỳ sau còn khá nhiều và chủ yếu là chưa và không có điều kiện thi hành án.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng vượt bậc của toàn ngành THADS tỉnh Nghệ An. Là một tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, dân số đông, đơn vị hành chính nhiều, lượng án lớn, nhưng ngành THADS Nghệ An đã khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, cái “nợ” của Ngành đối với người dân và doanh nghiệp cũng còn khá lớn (còn gần 5.200 việc và hơn 100 tỷ đồng còn phải thi hành), bộ máy tổ chức đã được kiện toàn nhưng cũng chưa đầy đủ... Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu trong thời gian tới ngành THADS Nghệ An phải tranh thủ tối đa sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động phối hợp các ngành chức năng để tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ THADS trên địa bàn, tăng cường công tác vận động tự nguyện thi hành án, chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu ngành, yêu nghề, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, xứng đáng với quê hương Bác Hồ.      

Nguyễn Đức Tình