Tổng cục Thi hành án dân sự: Tập huấn nghiệp vụ THADS và Trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong công tác THADS

27/10/2010
Trong các ngày từ 25 đến 27-10 tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), Tổng Cục THADS (Bộ Tư pháp) đã tổ chức “Tập huấn Nghiệp vụ THADS và Trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong công tác THADS” cho gần 400 cán bộ, Chấp hành viên THADS đến từ 20 tỉnh, thành phố Khu vực Miền trung và Tây nguyên.


Tổng Cục THADS đã tập trung vào 9 vấn đề trọng tâm để Tập huấn gồm: Rà soát, phân loại, lập kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch THADS; Các biện pháp bảo đảm THADS và cách thức thực hiện; Áp dụng biện pháp cưỡng chế THADS; Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS; Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo về THADS; Kiểm tra hồ sơ THADS trước khi đưa vào lưu trữ; Một số yêu cầu cơ bản của công tác kiểm tra THADS; Những nội dung cơ bản của Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước; Một số vấn đề về trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động THADS.

Đây là những nội dung quan trọng trong đợt Tập huấn này, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng cho cán bộ công chức ngành THADS trong thực thi công vụ.

                                                                                                           Hùng Lượng