Án dân sự: Khắc phục nhanh tình trạng phân loại không chính xác

06/11/2010
Ngày 05/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo về công tác thi hành án dân sự và công tác đặc xá.


Những con số vượt chỉ tiêu

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết: tính từ 1/10/2009 đến ngày 30/9/2010 tổng số việc toàn ngành thi hành án dân sự (THADS) là 630 ngàn việc, đã thực hiện ủy thác trên 14 ngàn việc, nên tổng số việc phải thi hành là 615.411 việc. Qua xác minh có 406.896 việc có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 66,12%). Trong đó đã thi hành xong 351.373 việc/số có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 86,35% (vượt chỉ tiêu đề ra 6,35%).

Nhiều địa phương có lượng án phải thi hành lớn nhưng đã đạt kết quả cao như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…

Kết quả về tiền, cả nước đã thi hành xong trên 8301 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 80,10% số có điều kiện thu (vượt chỉ tiêu đề ra là 20,10%).

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng nhấn mạnh: việc Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự là dấu mốc quan trọng đối với công tác THADS. Sau hơn một năm triển khai, công tác THADS đã có những chuyển biến tích cực. Vị thế cơ quan THA được nâng lên, mô hình tổ chức được xác định rõ ràng, thống nhất từ trung ương xuống địa phương… Tính đến nay, đã thành lập (chuyển đổi) 63 Cục THADS cấp tỉnh, 694 Chi cục THADS. Cả nước hiện có 3135 chấp hành viên, 301 thẩm tra viên, 9 thẩm tra viên chính. “Chưa bao giờ, công tác tổ chức cán bộ của ngành THADS được củng cố kiện toàn như hiện nay”, Bộ trưởng Tư pháp khẳng định.

Riêng đối với việc thí điểm Thừa phát lại tại TP Hồ Chí Minh, theo Bộ trưởng sau khi Nghị định 61 của Chính phủ được ban hành, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn hoạt động thừa phát lại. Đến nay, đã bổ nhiệm được 21 Thừa phát lại, ra quyết định và cấp giấy đăng ký hoạt động cho 5 Văn phòng, đến nay các Văn phòng đã đi vào hoạt động, bước đầu được xã hội đón nhận.

Thẩm tra công tác THADS năm 2010, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba đánh giá những kết quả trong công tác này là “khả quan, tỷ lệ thi hành cao vượt chỉ tiêu cả về việc và tiền.”

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng nhấn mạnh: nhiều cơ quan THADS đã làm tốt công tác vận động, thuyết phục người phải THA thực hiện nghĩa vụ, đồng thời cương quyết cưỡng chế để dứt điểm với những vụ việc phức tạp. Đặc biệt, Ủy ban Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan THADS trong việc giải quyết án tồn đọng.

Phân loại án cần chính xác

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cũng thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, tồn tại trong công tác THADS và nguyên nhân. Theo đó, Bộ trưởng chỉ rõ tổng số án phải thi hành của toàn ngành chuyển sang kỳ sau vẫn cao (tính đến 01/10/2010 còn hơn 247 ngàn việc, với số tiền gần 20 ngàn tỷ đồng). Đặc biệt, Bộ trưởng thừa nhận: việc phân loại án có điều kiện, không có điều kiện thi hành tại một số cơ quan THADS thiếu chính xác; số có điều kiện trên tổng số phải thi hành, nhất là về tiền vẫn thấp.

Công tác miễn, giảm THA theo Bộ trưởng ở một số địa phương còn chậm; không ít trường hợp thủ tục chưa chặt chẽ; sự phối hợp giữa cơ quan THA với Tòa án và VKS còn thiếu đồng bộ. Một trong những nguyên nhân việc miễn giảm chưa được như mong muốn cũng có phần “lỗi” do quy định của pháp luật hiện hành.

Chia sẻ những khó khăn trong công tác THADS nhưng Chủ nhiệm ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba cũng đặc biệt lưu ý, cần nhanh chóng khắc phục tình trạng phân loại án không chính xác trong THADS. Cần nghiên cứu để tiến tới đề xuất sửa đổi quy định về điều kiện miễn giảm.

Bình An

 

Về kết quả tổ chức thi hành án phạt tù, báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày cũng cho biết: năm 2010, công an các địa phương đã nhận được 59.463 quyết định thi hành án phạt tù do Tòa án các cấp chuyến đến, trong đó đã làm thủ tục và tổ chức đưa 52.895 người đến trại giam, trại tạm giam chấp hành theo đúng quy định của pháp luật, còn lại đang hoàn tất thủ tục hoặc đang xác minh…

Trong năm 2010 các trại giam, trại tạm giam đã làm thủ tục trả tự do cho 63.016 phạm nhân hết án, đặc xá, miễn chấp hành hình phạt theo Nghị quyết 33 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLHS.