Về việc triển khai tin học hóa công tác thi hành án dân sự

16/10/2007
Thực hiện Kế hoạch số 1183/HC.TH.TV-THA ngày 21/8/2007 của Cục Thi hành án dân sự và Trung tâm Tin học - Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự thông báo và yêu cầu Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số công việc sau:


1. Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh liên hệ với các cơ quan Viễn thông để tiến hành lắp đặt, nối mạng Internet tốc độ cao (ADSL);

2. Phổ biến và thông báo cho toàn thể cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự biết về Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, trong đó có trang Thông tin về công tác thi hành án dân sự để khai thác và sử dụng phục vụ công việc:

- Cổng thông tin Bộ Tư pháp:                       http://www.moj.gov.vn

- Trang thông tin Thi hành án dân sự:         http://tha.moj.gov.vn

3. Lựa chọn và cử 02 cán bộ có khả năng viết tốt để làm cộng tác viên với trang Thông tin về công tác thi hành án dân sự;

4. Gửi Quyết định giải quyết khiếu nại về Cục Thi hành án dân sự thông qua hòm thư của Cục Thi hành án dân sự (ctha@moj.gov.vn) để công bố trang Thông tin về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật;

5. Báo cáo về thực trạng cơ sở hạ tầng và trình độ sử dụng máy tính của đơn vị, nhu cầu đào tạo theo mẫu gửi kèm.

Danh sách cộng tác viên, báo cáo thực trạng cơ sở hạ tầng và trình độ sử dụng máy tính, nhu cầu đào tạo đề nghị gửi về Cục Thi hành án dân sự (Phòng Hành chính, tổng hợp và Tài vụ) và Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 30/10/2007 để quản lý người sử dụng và cộng tác viên. 

Quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc đề nghị báo cáo ngay về Cục Thi hành án dân sự tổng hợp và phối hợp với các đơn vị có liên quan  hướng dẫn thực hiện. Riêng vấn đề tài chính, đề nghị liên hệ với Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp để được giải đáp.

Nhận được Công văn này, đề nghị Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện ngay.