Cục Thi hành án dân sự kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự năm 2008 tại T.H.A D.S tỉnh Hoà Bình và Sơn La

16/05/2008
Từ ngày 20/4/2008 Đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự do bà Trần Minh Phượng, Phó trưởng Phòng TCCB, làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình và Thi hành án dân sự Sơn La .


Trong thời gian hơn 02 tuần, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình và Thi hành án dân sự Sơn La với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ gồm:

- Công tác tuyển dụng , tiếp nhận công chức Thi hành án;

- Lập và quản lý hồ sơ cán bộ công chức Thi hành án;

- Việc đề nghị tuyển chọn, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, miễn nhiệm Chấp hành viên, Trưởng Thi hành án dân sự;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý cán bộ thi hành án có sai phạm.  

 

2. Hoạt động nghiệp vụ thi hành án :

- Kiểm tra việc lập hồ sơ, phân loại và giải quyết việc thi hành án của từng Chấp hành viên;

- Kiểm tra công tác thu chi tiền thi hành án;

- Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại về thi hành án.

3. Công tác hành chính, tổng hợp:

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ, sổ sách về thi hành án dân sự;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về công tác thi hành án.

Thực hiện yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình và Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã chuẩn bị đầy đủ các báo cáo để phục vụ cho công tác kiểm tra. Tại cuộc họp triển khai công tác của Đoàn kiểm tra, Ông Hồ Ngọc Dinh,Trưởng thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình và ông Phạm Văn Trí, Trưởng thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã báo cáo chi tiết và nêu lên một số vấn đề vướng mắc trong hoạt động thi hành án ở địa phương, đồng thời đề đạt một số kiến nghị sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

Được sự quan tâm của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hoà Bình và Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, sau 2 tuần làm việc tích cực cùng với sự hợp tác của công chức hai cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình và thi hành án dân sự tỉnh Sơn La, Đoàn kiểm tra đã có những đánh giá khách quan và hướng dẫn khắc phục những tồn tại để Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình và Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La, hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Trần Minh Phượng - Cục THADS

 


Các tin khác