Thảo luận về dự thảo 4 dự luật THADS

19/02/2008
Thực hiện kế hoạch xây dựng dự luật thi hành án dân sự (THADS), hôm qua (14/2), dự thảo 4 của Luật THADS – do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo - đã được đưa ra lấy ý kiến thảo luận, đóng góp của đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, VKSNDTC, TANDTC, Hội Luật gia, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


Mặc dù được xây dựng dựa trên phần qui định về THADS trong dự thảo Bộ luật THA (đã được Quốc hội khoá 11 cho ý kiến), cũng như kết quả tổng kết 3 năm thực hiện Pháp lệnh THADS 2004 và 5 năm thực hiện chuyển giao cho UBND cấp xã THA đối với những vụ việc có giá trị dưới 500.000đ, nhưng so với thực tiễn, việc xây dựng một Luật THADS có phạm vi điều chỉnh toàn diện (cả về tổ chức và hoạt động) là một yêu cầu cấp thiết. Các vấn đề được tập trung thảo luận là về tổ chức, tên gọi hệ thống cơ quan THADS; việc bổ nhiệm chấp hành viên; quyền hạn, thẩm quyền của chấp hành viên; vấn đề nghĩa vụ xác minh tài sản THA; mối quan hệ giữa cơ quan THADS và các tổ chức, cá nhân được phép thực hiện một số hoạt động xã hội hoá hoạt động THADS; giữa cơ quan THADS và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong quá trình THADS…

Dự kiến, dự luật THADS sẽ được đưa ra trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp vào tháng 5 và thông qua vào cuối năm nay./.

H.Giang