Công văn yêu cầu các cơ quan Thi hành án cử cán bộ tiếp nhận, quản lý và sử dụng hộp thư điện tử do Bộ cấp cho đơn vị để gửi, nhận thông tin

14/04/2008

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,  tăng cường sử dụng văn bản điện tử để từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin là chủ trương của Chính phủ và là một nhiệm vụ của Chương trình trọng tâm năm 2008 của ngành Tư pháp. Trung tâm Tin học được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ này.Ngày 11/4/2008, Thứ trưởng thường trực Hoàng Thế Liên đã ký Công văn số 1072/BTP-TTTH gửi Trưởng Thi hành án tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc phân công cán bộ tiếp nhận và quản lý, sử dụng hộp thư điện tử do Bộ cấp cho các đơn vị tại địa phương mình.

 Trung tâm Tin học đăng tải toàn văn nội dung:

 - Công văn số 1072/BTP-TTTH

 - Biểu mẫu số 1

 - Biểu mẫu số 2

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Trung tâm Tin học: 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.7336091. Email: ttth@moj.gov.vn.