Yêu cầu Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc đánh giá thực tiễn thi hành án phá sản

28/05/2008

Ngày 27/3/2008, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1977/VPCPP-XDPL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung: “Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Toà án nhân dân tối cao thực hiện việc đánh giá thực tiễn thi hành Luật Phá sản và có báo cáo đầy đủ trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2008”.Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ngày 28/3/2008 Cục Thi hành án dân sự có Công văn số 654/THA-HCTHTV yêu cầu Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc đánh giá thực tiễn thi hành án phá sản ở địa phương và báo cáo về Cục Thi hành án dân sự để tổng hợp.

Báo cáo cần tập trung vào những kết quả thi hành án phá sản doanh nghiệp theo quy định của Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993 và Luật Phá sản năm 2004 (tổng số việc đã thụ lý, số việc đã thi hành xong, đình chỉ, trả đơn, uỷ thác, số việc chưa thi hành xong; tổng số tiền đã thụ lý, số tiền đã thi hành xong, đình chỉ, trả đơn, uỷ thác, số tiền chưa thi hành xong). Những khó khăn, vướng mắc về quy định của pháp luật, về thực tiễn, về quan hệ phối hợp và những khó khăn, vướng mắc khác và những nguyên nhân dẫn đến khó khăn, vướng mắc đó; đề xuất, kiến nghị về hoàn thiện pháp luật, công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về thi hành án phá sản, đào tạo, bồi dưỡng Chấp hành viên, cán bộ thi hành án trong việc thi hành án phá sản.

Anh Tuấn

_________

Biểu mẫu


Các tin khác