Bộ Tư pháp: Kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại huyện Đồng Văn - Hà Giang

17/10/2008

Thực hiện Quyết định số: 1769/QĐ-BTP ngày 10/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về  kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, qui hoạch, kế hoạch công tác năm 2008. Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự huyện Đồng Văn-Hà Giang.Tham gia đoàn công tác của Bộ Tư pháp có đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.Đoàn công tác đã nghe đơn vị báo cáo và kiểm tra về công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, công tác phân loại, tổ chức thi hành án, thực trạng án tồn đọng, công tác tiếp nhận, bảo quản xử lý tang vật chứng, thu chi  tiền thi hành án, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo…Đồng Văn là huyện vùng cao, núi đá khó khăn nhất cả nước. Toàn huyện có 19 xã, thị trấn( 9 xã biên giới giáp Trung Quốc), điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện còn rất nhiều khó khăn( 3/4 diện tích tự nhiên là núi đá tai mèo, 87% dân số là người Mông, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn chiếm trên 60%..). Trình độ dân trí thấp, sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào còn hạn chế. Là một huyện biên giới, nên tình hình tội phạm trên địa bàn khá phức tạp, án phát sinh thường xuyên tập trung một số tội như: Mua bán, vận chuyển trái phép chất Ma tuý, mua bán phụ nữ, bắt cóc trẻ em, trộm cắp đại gia súc…Do đó lượng án phải thi hành của cơ quan thi hành án khá lớn( xếp thứ 4 toàn tỉnh), án không có điều kiện tồn đọng nhiều( chiếm 47% tổng số án phải thi hành, trong đó chủ yếu là án ma tuý).

Qua kiểm tra, đoàn công tác của Bộ ghi nhận trong năm 2008 mặc dù điều kiện còn rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, công chức trong cơ quan, Thi hành án dân sự huyện Đồng Văn đã đảm bảo đưa 100% các Bản án, Quyết định thuộc thẩm quyền ra thi hành đúng qui định, đạt hiệu quả cao. Kết quả đã thi hành xong đạt 95% về việc và 99% về tiền trong số án có điều kiện thi hành, giảm 22% số án tồn đọng so với năm 2007. Không có đơn thư khiếu nại tố cáo về công tác thi hành án. Đồng thời đoàn ghi nhận một số kiến nghị của đơn vị về: tổ chức cán bộ( bổ sung biên chế để hoàn thiện bộ máy cơ quan thi hành án), về cơ sở vật chất( đầu tư xây dựng kho tang vật, nhà công vụ, phương tiện làm việc, xe máy), tăng định mức kinh phí chi thường xuyên, về chế độ chính sách( có chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ làm công tác thi hành án ở địa bàn miền núi, vùng cao, vùng xa để thu hút và giữ cán bộ).

Qua hai ngày làm việc, đoàn đã hoàn thành tốt kế hoạch công tác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp./.

Phan Khắc Mạnh