Triển khai thư điện tử cho các cơ quan THADS địa phương đợt 3

18/04/2009
Triển khai hệ thống thư điện tử cho các Cơ quan thi hành án dân sự là một nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp giai đoạn 2008-2010. Cục Công nghệ thông tin đã được Lãnh đạo Bộ giao triển khai thực hiện nhiệm vụ này.


   Tiếp theo các công việc đã thực hiện trong năm 2008, ngay trong tháng 4/2009, Cục Công nghệ thông tin sẽ triển khai giai đoạn III: tạo lập, cấp hộp thư điện tử và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức, chấp hành viên của các cơ quan Thi hành án dân sự quận/huyện trên toàn quốc.

Để việc triển khai giai đoạn III được thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ, Bộ  yêu cầu Trưởng Thi hành dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau:

            1. Tiếp nhận các tài liệu giai đoạn III, gồm: tài khoản thư điện tử, tài liệu “Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư điện tử và khai thác Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp” do Cục Công nghệ thông tin gửi qua đường Bưu điện; ký nhận và gửi lại Biên bản bàn giao về Cục Công nghệ thông tin.

            2. Chuyển giao danh sách tài khoản và bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng (gồm: 01 đĩa CD và 01 sách hướng dẫn) cho các cơ quan Thi hành án dân sự trực thuộc theo các danh sách gửi kèm Công văn này (danh sách được tổng hợp từ bản đăng ký của đơn vị theo yêu cầu tại Công văn số 80/BTP-CNTT ngày 09/01/2009). Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cấp cho các cơ quan Thi hành án dân sự trực thuộc theo hướng: Thi hành án dân sự thành phố/thị xã thuộc tỉnh và Thi hành án dân sự quận số lượng 05 bộ tài liệu/đơn vị; Thi hành án dân sự huyện 02 bộ tài liệu/đơn vị.

Yêu cầu cán bộ, chấp hành viên sử dụng hộp thư điện tử được cấp để gửi, nhận, trao đổi thông tin phục vụ công việc và thực hiện thay đổi mật khẩu mặc định ngay lần đăng nhập đầu tiên vào hệ thống để đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin. Tập hợp danh sách của các cơ quan THADS trực thuộc (có đủ chữ ký của người nhận tài khoản) và gửi về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 08/5/2009.

            3. Chỉ đạo cán bộ, công chức, chấp hành viên và các cơ quan Thi hành án dân sự trực thuộc nghiêm túc thực hiện các quy định tại Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Quy chế sử dụng Hệ thống Thư điện tử của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-BTP ngày 09/3/2005. Kịp thời thông báo cho Cục Công nghệ thông tin các trường hợp mới được tuyển dụng, chuyển công tác, đặc biệt là các trường hợp không còn công tác trong ngành để Cục Công nghệ thông tin tiến hành lập hộp thư mới, cập nhật lại thông tin hoặc xoá bỏ các hộp thư điện tử ra khỏi hệ thống.

            4. Cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh: An Giang, Bình Định, Dak Lak, Hoà Bình, Lâm Đồng, Long An, Quảng Ninh, Thái Bình, Yên Bái cần thực hiện nghiêm các yêu cầu của Bộ về việc ứng dụng công nghệ thông tin. Khẩn trương lập danh sách cán bộ, công chức, chấp hành viên của các cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện thuộc địa phương mình chưa được cấp hộp thư điện tử trong giai đoạn I và II gửi về Cục Công nghệ thông tin để Cục Công nghệ thông tin tạo lập, cấp hộp thư điện tử và hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ, công chức, chấp hành viên này.

* Các thông tin cần giải đáp, hướng dẫn đề nghị liên hệ:

Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng - Cục Công nghệ Thông tin

Địa chỉ: 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.37336091 – Fax: 04.38231138

Email: csht@moj.gov.vn Website: http://cntt.moj.gov.vn

Người liên hệ: đ/c Tạ Thành Trung hoặc đ/c Đỗ Hải An.