Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục thi hành án dân sự

24/04/2009
Quyết định số 814/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến trực tiếp của các cơ quan thi hành án dân sự vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự đã được Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Trưởng Ban soạn thảo ký ngày 17/4/2009.


 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự được xác định là một văn bản rất quan trọng đối với từng Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự-những người sẽ trực tiếp áp dụng văn bản này hàng ngày trong tác nghiệp thi hành án. Do đó, đòi hỏi  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thi hành án dân sự về trình tự, thủ tục thi hành án phải sát với thực tiễn, tránh tình trạng văn bản có những quy định “trên trời”, không hoặc ít tính khả thi trong thực tiễn. Ngoài việc phải sớm gửi dự thảo đến Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh để tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản, tại buổi làm việc với Tổ Biên tập và các đơn vị có liên quan, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã yêu cầu Thường trực Tổ Biên tập phải kịp thời tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của cơ quan thi hành án dân sự địa phương cho dự thảo.

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Thường trực Tổ Biên tập đã phối hợp với các đơn vị hữu quan nhanh chóng xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ Kế hoạch tổ chức Hội nghị. Do điều kiện không thể tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tất cả các cơ quan thi hành án dân sự, việc xác định thành phần tham dự Hội nghị theo tiêu chí đảm bảo có sự đại diện các cơ quan thi hành án dân sự của cả ba vùng Bắc, Trung, Nam; đại diện cơ quan thi hành án có lượng án nhiều và đa dạng, tài sản phải thi hành có giá trị lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai...; đại diện của cơ quan thi hành án thuộc vùng sâu, vùng xa, miền núi nơi có lượng án không nhiều, địa bàn rộng, có nhiều đương sự là người dân tộc thiểu số, công tác thi hành án gặp nhiều khó khăn như Cà Mau, Đăk Lăk... Mặt khác, đại diện các cơ quan thi hành án dân sự tham dự Hội nghị không chỉ gồm cơ quan thi hành án cấp tỉnh mà còn là cơ quan thi hành án cấp huyện. Trưởng thi hành án dân sự cấp tỉnh tham dự Hội nghị có trách nhiệm cử 03 Trưởng thi hành án dân sự cấp huyện thuộc địa bàn để tham dự Hội nghị.

          Theo địa chỉ thư điện tử đã được Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp cấp cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Thường trực Tổ Biên tập đã thực hiện việc gửi Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự đến các cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh tham dự Hội nghị nói riêng và các cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh của toàn quốc nói chung. Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh tham dự Hội nghị có trách nhiệm gửi Dự thảo đến các Trưởng thi hành án dân sự cấp huyện được cử tham dự Hội nghị. Việc gửi dự thảo qua hộp thư điện tử là một hình thức thực sự nhanh chóng, tiết kiệm và kịp thời để các cơ quan thi hành án dân sự địa phương sớm có điều kiện tiếp cận với dự thảo mới nhất, có nhiều thời gian để nghiên cứu, tổng hợp ý kiến cho dự thảo và chuẩn bị cho việc đóng góp ý kiến toàn diện cho dự thảo cũng như chuẩn bị, trình bày tham luận tại Hội nghị theo chuyên đề đã được xác định.   

          Hội nghị sẽ được Bộ Tư pháp tổ chức tại tỉnh Nam Định vào ngày 24/4/2009; tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào ngày 05/5/2009 và tại tỉnh Đăk Lăk vào ngày 08/5/2009./.

Lê Kim Dung