Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2013.

08/04/2013
Để chuẩn bị tổ chức sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2013 và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm 2013, Tổng cục Thi hành án dân sự đã xây dựng Kế hoạch sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2013.


Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đa phương tiện tại 6 điểm cầu: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Yên Bái, tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị được tổ chức vào ngày 17/4/2013, Hội nghị sẽ đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm của ngành Thi hành án dân sự; những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2013. Đồng thời, kết hợp với việc trao đổi, thảo luận về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ và quán triệt thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc ra quyết định thi hành án, thụ lý thi hành án và phân loại việc, tiền thi hành án dân sự năm 2013.

Tải nội dung Kế hoạch tại đây:

Kế hoạch sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

 


Các tin khác