Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp nói không với rượu, bia trong ngày làm việc

25/04/2013
Sáng ngày 24/4/2013, Văn phòng Bộ Tư pháp phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, Công đoàn Bộ và Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức phát động thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp nói không với rượu, bia trong ngày làm việc”. Tham dự buổi Phát động có Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ, đại diện Hội Cựu chiến binh, Ban nữ công Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Học viện Tư pháp, Lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội và một số cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn tới tham dự và chủ trì buổi Phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết, việc chấp hành đúng kỷ luật lao động, sử dụng thời gian làm việc đúng quy định và có chất lượng, hiệu quả luôn là một yêu cầu quan trọng đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp luật của Bộ Tư pháp đòi hỏi phải có sự nêu gương thực hiện pháp luật thì yêu cầu này càng có ý nghĩa quan trọng.

Với nhận thức đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa, vai trò của Chỉ thị 02/CT-BTP, Văn phòng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ là Công đoàn Bộ, Đoàn thanh niên Bộ quyết tâm đề cao trách nhiệm trong việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên Bộ Tư pháp cũng như của cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự và các Cục Thi hành án dân sự thực hiện nghiêm túc Chỉ thị nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, giữ gìn tác phong, uy tín của cán bộ, công chức ngành Tư pháp. Một số giải pháp thực hiện Chỉ thị được đưa ra như thực hiện việc ký cam kết đối với từng cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện, đưa nội dung Chỉ thị vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tiêu chí này trong quá trình bình xét thi đua – khen thưởng…

Cũng trong buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã cho biết việc thực hiện Chỉ thị 02/CT-BTP của Bộ Tư pháp ở cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự cũng như các Cục Thi hành án dân sự trong toàn quốc. Theo đó, Lãnh đạo Tổng cục đã xác định, cần phải triển khai quyết liệt trong việc thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng và đã chỉ đạo Văn phòng Tổng cục bám sát tiến độ xây dựng Chỉ thị. Chính vì vậy, chỉ 04 ngày sau khi Chỉ thị của Bộ trưởng về việc “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp nói không với rượu, bia trong ngày làm việc” được ban hành, Tổng cục đã có Công văn số 695/TCTADS-VP ngày 29/3/2013 chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương triển khai, thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng. Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương bổ sung tiêu chí không uống rượu, bia trong ngày làm việc vào quy chế làm việc, quy chế bình xét thi đua và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hàng năm của đơn vị. Có thể nói, Lãnh đạo Tổng cục đã và đang rất quyết tâm thực hiện và chỉ đạo quyết liệt theo tinh thần của Chỉ thị nêu trên. Để Chỉ thị của Bộ trưởng về việc “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp nói không với rượu, bia trong ngày làm việc” đi vào cuộc sống cũng như công việc, bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thì điều quan trọng là ý thức, trách nhiệm và sự tự giác của mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong Ngành…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn nhấn mạnh người đứng đầu các đơn vị, tổ chức, đoàn thể cần nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện chỉ thị. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cần có biện pháp khuyến khích, khen thưởng kịp thời.

Thứ trưởng Lê Hồng Sơn cũng bày tỏ tin tưởng rằng mỗi cán bộ, công chức, viên chức với tinh thần “tự nguyện, tự giác, tự kiểm soát” sẽ thực hiện tốt chỉ thị vì sức khỏe bản thân, kết quả công tác và hình ảnh của chính mình chứ không phải vì sợ bị kỷ luật, mất thi đua.

Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê - Tổng cục Thi hành án dân sự


Các tin khác