Hội nghị tập huấn kiến thức và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

13/08/2013
Sáng ngày 09/8/2013, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức và áp dụng quy trình ISO theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và gần 40 công chức các đơn vị thuộc Tổng cục.

Tại Hội nghị tập huấn, cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục đã được nghe chuyên gia tư vấn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) cung cấp những kiến thức cơ bản của bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; Việc triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan hành chính nhà nước, lợi ích của việc triển khai áp dụng, khó khăn, cản trở và giải đáp những thắc mắc trong quá trình triển khai xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2008. Đồng thời, chuyên gia tư vấn đã hệ thống hóa các yêu cầu của Tiêu chuẩn để cán bộ, công chức Tổng cục Thi hành án dân sự có hiểu biết tổng thể về Tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Lấy các ví dụ minh họa từ thực tiễn và trao đổi các vấn đề liên quan đến khái niệm chung về đánh giá, trách nhiệm các bên, tiêu chí và lựa chọn chuyên gia đánh giá nội bộ, trình tự các bước tiến hành đánh giá: hoạch định, chuẩn bị đánh giá, quá trình đánh giá, hành động sau đánh giá.

 

 

Thông qua lớp tập huấn này, lãnh đạo các đơn vị và công chức các đơn vị thuộc Tổng cục đã nhận thức và tiếp thu được cách thức xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, nâng cao chất lượng giải quyết các công việc, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay./.

Đỗ Thanh