Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác thi hành án dân sự.

09/10/2013
Ngày 09/10/2013, tại trụ sở Bộ Tư pháp, đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác thi hành án dân sự. Tới dự Lễ ký có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan.

Dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện các Bộ, ngành, các đồng chí: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Với 03 Chương 26 Điều, Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự đã quy định cụ thể, chi tiết về nguyên tắc phối hợp, phương thức phối hợp và nội dung phối hợp giữa các Bộ, ngành trong công tác thi hành án dân sự.

 

Đánh giá về việc ban hành Quy chế phối hợp, Lãnh đạo các Bộ, ngành đều tin tưởng rằng, việc thực hiện Quy chế này sẽ khắc phục được những hạn chế trong công tác phối hợp giữa các Ngành trong thời gian qua, góp phần nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành trong công tác thi hành án dân sự; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp, đưa công tác phối hợp ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả, tạo điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Ngành, đồng thời, đảm bảo việc thi hành án dân sự được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời hạn luật định, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân.

 

Trên cơ sở Quy chế phối hợp liên ngành Trung ương đã được ký kết,  Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ chỉ đạo, triển khai thực hiện trong toàn Ngành, từ Trung ương xuống các địa phương, đặc biệt là chỉ đạo việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan Thi hành án dân sự - Công an - Tòa án - Kiểm sát các cấp, đảm bảo phù hợp với Quy chế của liên ngành Trung ương và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp trong thi hành án dân sự nói riêng và trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi Ngành nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp hàng năm.

Phương Hoa