Tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo 03 Thông tư sửa đổi bổ sung 03 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

20/08/2013
Chiều ngày 16/8/2013, tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo 03 Thông tư sửa đổi, bổ sung 03 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại với sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính.

Thành phần tham dự họp gồm có: Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam; Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp 06 tỉnh phía Nam thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại bao gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang; Đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đại diện của 08 Văn phòng Thừa phát lại đang hoạt động thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Tổ soạn thảo 03 Thông tư.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã trình bày về những chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, vị trí và vai trò quan trọng của việc hoàn thiện thể chế liên quan đến việc thí điểm, trong đó có vai trò quan trọng của Nghị định sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và 03 Thông tư sửa đổi, bổ sung 03 Thông tư hướng dẫn việc thực hiện thí điểm chế định, bao gồm:

- Thông tư sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC ngày 24/6/2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông tư sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 07/7/2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thủ tục thực hiện một số công việc của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

- Thông tư sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Thông tư số 03/2009/TT-BTP ngày 30/9/2009 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP  ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Sau khi đại diện Tổ soạn thảo 03 Thông tư trình bày một số nội dung chủ yếu và định hướng sửa đổi, bổ sung 03 Thông tư nói trên, đại diện 08 Văn phòng Thừa phát lại đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, với tư cách là người trực tiếp chịu sự tác động của các quy định trên đã phát biểu những ý kiến góp ý đối với Dự thảo và nêu lên một số vướng mắc, bất cập trên thực tế nhưng chưa được đưa vào văn bản quy phạm để giải quyết.

Tiếp đó, đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm tại phía Nam, Lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu khác dự họp tiếp tục phát biểu một số ý kiến, kiến nghị đối với việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Dự thảo 03 Thông tư.

Kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính phát biểu về một số kinh nghiệm liên quan đến chế định Thừa phát lại tại một số nước trên thế giới như Đức, Pháp, Hy Lạp … và chỉ đạo Tổ soạn thảo một số nội dung cần phải tiếp thu, chỉnh lý trong Dự thảo 03 Thông tư.

Dự thảo 03 Thông tư đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và đóng góp ý kiến. Dự kiến các Thông tư trên sẽ được trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính ký ban hành trong tháng 9/2013.

Hoàng Thu Thủy