Kết quả cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống ngành Thi hành án dân sự”.

26/08/2013
Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2013) và 20 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự từ Tòa án sang cơ quan thuộc Chính phủ (01/7/1993 - 01/7/2013), nhằm nâng cao chất lượng, nội dung hoạt động đoàn, Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-ĐTN ngày 27/6/2013 về việc tổ chức cuộc cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống ngành Thi hành án dân sự”. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết và phát động rộng rãi cho toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự. Ngay sau khi phát động phong trào các Chi đoàn đã nhiệt liệt hưởng ứng, Ban tổ chức đã nhận được 43 bài dự thi từ Chi đoàn các cơ quan Thi hành án dân sự.

Nội dung câu hỏi phần lớn tập trung vào các vấn đề liên quan đến cơ quan Thi hành án dân sự: lịch sử, quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của ngành Thi hành án dân sự đầy đủ các dấu mốc, các bước ngoặt quan trọng; đánh giá và nêu được ý nghĩa của các sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển...

Nhìn chung các bài dự thi được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức với chất lượng rất cao thể hiện sự quan tâm và nghiêm túc của các Chi đoàn tham gia. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch đã đề ra và các bài viết tham gia dự thi gửi về, Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự đã thành lập Ban Giám khảo chấm thi với thành phần là đại diện Lãnh đạo Tổng cục, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, đại diện Ban chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục, kết quả cụ thể như sau:

- 01 Giải Nhất:  Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;

- 01 Giải Nhì:  Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng;

- 02 Giải Ba: Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An; Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương;

- 05 Giải Khuyến khích: Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa; Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đăk Lăk; Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang; Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương; Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu.

Theo nội dung Kế hoạch số 03/KH-ĐTN ngày 27/6/2013 các Chi đoàn đạt giải Nhất, giải Nhì và giải Ba của cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống ngành Thi hành án dân sự” sẽ là bốn đội tham gia dự thi cuộc thi trực tiếp “Thanh niên Thi hành án dân sự xung kích, sáng tạo” được tổ chức tại Hà Nội. Về thời gian và địa điểm cụ thể, Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể tới từng đội thi.

Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê