Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp tổ chức Hội thi “Thanh niên Thi hành án dân sự xung kích, sáng tạo”

15/11/2013
Thiết thực thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Lễ công bố Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 05/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự” và Tổng kết 20 năm chuyển giao công tác Thi hành án dân sự từ Tòa án sang cơ quan thuộc Chính phủ (1993-2013).


Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của ngành Thi hành án dân sự; nâng cao niềm tự hào và bồi đắp lòng yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ, công chức thanh niên trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự.

Gắn nhiệm vụ chính trị vào các hoạt động phong trào, đoàn thể. Tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích và tăng cường cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng hoạt động (đặc biệt là kỹ năng tổ chức, thuyết trình, tuyên truyền vận động), phát huy sáng kiến kinh nghiệm và tinh thần xung kích trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức là đoàn viên, thanh niên các cơ quan Thi hành án dân sự, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Hội thi đảm bảo tính vui tươi, lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn, tiết kiệm.

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-ĐTN ngày 27/6/2013 của Đoàn cơ sở Tổng cục về việc tổ chức hội thi “Tìm hiểu truyền thống ngành Thi hành án dân sự” và “Thanh niên Thi hành án dân sự xung kích, sáng tạo”. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Đoàn cơ sở Tổng cục xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Thanh niên Thi hành án dân sự xung kích, sáng tạo đã được các Chi đoàn của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hưởng ứng sôi nổi và tham gia tích cực. Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống Ngành Thi hành án dân sự” đã lựa chọn được 04 đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba (Lào Cai, Đà Nẵng, Bình Dương, Long An) và 05 đội đạt giải Khuyến khích (Khánh Hòa, Đăk Lăk, Tuyên Quang, Hải Dương, Bạc Liêu). Dự kiến trong tháng 12/2013, vào buổi tối tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp trước ngày tổ chức Lễ công bố Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 05/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”, Đoàn cơ sở Tổng cục sẽ tổ chức hội thi “Thanh niên Thi hành án dân sự xung kích, sáng tạo”.

Đoàn cơ sở Tổng cục THADS

Tải nội dung tại đây:

Công văn gửi các Cục THADS


Các tin khác