Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành dự Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2013 Khối các cơ quan Tư pháp Khu vực các tỉnh Miền núi phía Bắc

22/11/2013
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc cử đại diện tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2013 khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền núi phía Bắc tại tỉnh Lai Châu vào ngày 20/11/ 2013, đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã tới dự Hội nghị.

Tới dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, một số đồng chí đại diện các Sở, ngành của tỉnh Lai Châu; Lãnh đạo Vụ Thi đua, khen thưởng Bộ Tư pháp và Lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự 14 tỉnh khu vực Miền núi phía Bắc.

Thay mặt các cơ quan Tư pháp khu vực Miền núi phía Bắc, Đồng chí Nguyễn Quang Tản - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu, Trưởng Khu vực thi đua đã  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 của các cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền núi phía Bắc. Báo cáo đã khẳng định những kết quả đạt được trong việc thực hiện các phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, đổi mới lề lối làm việc, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động toàn ngành; phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2013, một số lĩnh vực đã đạt được kết quả đáng ghi nhận như việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; hành chính Tư pháp; công tác Thi hành án dân sự tiếp tục đạt được kết quả ổn định và bền vững, số việc và tiền thi hành xong cao hơn năm 2012 và những năm trước đây; tỷ lệ việc, tiền có điều kiện tăng cao; việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến tiếp tục được quan tâm thực hiện... Bên cạnh đó, các phong trào thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” cũng đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết của khu vực và danh sách dự kiến xếp hạng thi đua đối với Sở Tư pháp và các cơ quan Thi hành án dân sự trong phạm vi khu vực miền núi phía Bắc, làm rõ những khó khăn, hạn chế, yếu kém, xác định rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục nhằm triển khai thực hiện tốt công tác thi đua của Khối.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã chúc mừng những thành tích mà cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền núi phía Bắc đã đạt được trong năm 2013, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Lai Châu. Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, đồng chí đề nghị Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo về công tác tư pháp đối với Lai Châu nói riêng và khối các cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền núi phía Bắc nói chung.

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã phát biểu chúc mừng những kết quả mà khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền núi phía Bắc đã đạt được, kịp thời động viên và chia sẻ những khó khăn của khu vực, chỉ ra những định hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2014 và tiếp thu những đề xuất kiến nghị của các đại biểu để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, lựa chọn ra 11 tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp; 01 cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 13 cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành Tư pháp. Trong đó, riêng khối cơ quan Thi hành án dân sự, đã bình xét, lựa chọn được 02 tập thể Cục Thi hành án dân sự, 06 tập thể Chi cục Thi hành án dân sự đề nghị Bộ trưởng tặng Cờ Thi đua ngành Tư pháp, 01 cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 10 cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp.

 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Thái Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Tư pháp đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cử Trưởng, Phó khu vực thi đua năm 2014 và đồng chí Nguyễn Quang Tản,  Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã bàn giao nhiệm vụ Trưởng khu vực thi đua các tỉnh Miền núi phía Bắc năm 2014 cho đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang.

Trần Thị Phương Hoa


Các tin khác