Tổ Biên tập họp phiên thứ hai và báo cáo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng – Phó Trưởng Ban soạn thảo về định hướng xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008

02/12/2013
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường – Trưởng Ban soạn thảo tại phiên họp thứ nhất của Tổ Biên tập, chiều ngày 21/11/2013, Tổ Biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2008 đã họp phiên thứ hai và báo cáo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng về những công việc mà Tổ Biên tập đã làm được và định hướng xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Phó Tổ trưởng Tổ biên tập báo cáo về những công việc mà Thường trực Tổ Biên tập đã làm được, các thành viên Tổ Biên tập đã có ý kiến góp ý đối với các tài liệu do Thường trực Tổ Biên tập dự thảo, đặc biệt trong đó là báo cáo về định hướng xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

Trên cơ sở những định hướng mà báo cáo đã nêu, một số thành viên góp ý, việc xây dựng quan điểm, định hướng trọng tâm để sửa đổi Luật thi hành án dân sự năm 2008 hiện nay rất cần thiết nhằm tạo điều kiện để đương sự chủ động tham gia tích cực vào quá trình thi hành án; thống nhất với pháp luật có liên quan; tạo ra mối quan hệ khăng khít giữa các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan nhà nước ở địa phương trong quá trình giải quyết việc thi hành án; đặc biệt tạo ra hành lang pháp lý an toàn cho Chấp hành viên.

Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã khẳng định: Dựa trên các quan điểm, định hướng, phạm vi báo cáo nêu và ý kiến góp ý của các thành viên, Tổ Biên tập cần xem xét lại tên gọi cho phù hợp cùng với đó là vấn đề thời gian cũng cần phải được cân nhắc sao cho dự án kịp tiến độ thực hiện. Đồng thời, Thứ trưởng cũng khẳng định việc xây dựng định hướng sửa đổi trên cơ sở kế thừa những ưu điểm mà Luật Thi hành án dân sự hiện hành đã đạt được thì cũng cần phải tiếp thu và khắc phục được những hạn chế, bất cập mà Luật hiện hành đang còn vướng mắc. Bên cạnh đó, Thường trực Tổ Biên tập cần khẩn trương chỉnh lý định hướng, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu để báo cáo Bộ trưởng và chuẩn bị cho cuộc họp Ban soạn thảo trong thời gian tới.

Vụ Nghiệp vụ 1- Tổng cục Thi hành án dân sự


Các tin khác