Điểm tin báo chí về THADS tháng 02 năm 2021

03/03/2021


Điểm tin báo chí tháng 02/2021 của Văn phòng Tổng cục THADS
Ngày 01/02/2021
Báo pháp luật
Đăng bài: Long An: Vì sao quyền lợi của một gia đình chính sách ở huyện Đức Huệ chưa được đảm bảo?
 https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/long-an-vi-sao-quyen-loi-cua-mot-gia-dinh-chinh-sach-o-huyen-duc-hue-chua-duoc-dam-bao-d147555.html
 Ngày 02/02/2021
Báo dân trí
Đăng bài: Nhịp cầu bạn đọc 03: Đề nghị Cục THA Kiên Giang thi hành án tại Phú Quốc
https://dantri.com.vn/ban-doc/nhip-cau-ban-doc-03-de-nghi-cuc-tha-kien-giang-thi-hanh-an-tai-phu-quoc-20210129140221147.htm
Ngày 02/02/2021
Báo bảo vệ pháp luật
Đăng bài: VKSND tỉnh Điện Biên kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác THADS
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/dien-dan/vksnd-tinh-dien-bien-kien-nghi-khac-phuc-vi-pham-trong-cong-tac-thads-101106.html
Ngày 02/02/2021
Báo Việt nam mới
Đăng bài: Đấu giá ba thửa đất hơn 500 m2 tại TP Vinh, Nghệ An, khởi điểm từ 377 triệu đồng
https://vietnammoi.vn/dau-gia-ba-thua-dat-hon-500-m2-tai-tp-vinh-nghe-an-khoi-diem-tu-377-trieu-dong-20210202112601631.htm
Ngày 03/02/2021
Báo kiểm sát
Đăng bài: Vụ việc tranh chấp tại Công ty Kim Anh: Tạm hoãn xuất cảnh đối với Vợ chồng giám đốc Nguyễn Lương Thế
https://kiemsat.vn/vu-viec-tranh-chap-tai-cong-ty-kim-anh-tam-hoan-xuat-canh-doi-voi-vo-chong-giam-doc-nguyen-luong-the-61029.html
 Ngày 03/02/2021
Báo Việt nam mới
Đăng bài: Đấu giá căn nhà hơn 115 m2 tại Thanh Xuân, Hà Nội, giá khởi điểm 2,4 tỷ đồng
https://vietnammoi.vn/dau-gia-can-nha-hon-115-m2-tai-thanh-xuan-ha-noi-gia-khoi-diem-24-ty-dong-20210203172221619.htm
Ngày 04/02/2021
Báo Việt nam mới
Đăng bài: Đấu giá gần 3.200 m2 đất kèm nhà ở tại quận 6, TP HCM, giá khởi điểm 293 tỷ đồng
https://vietnammoi.vn/dau-gia-gan-3200-m2-dat-kem-nha-o-tai-quan-6-tp-hcm-gia-khoi-diem-293-ty-dong-20210204165823008.htm
Ngày 05/02/2021
Báo Dân trí
Đăng bài: Tạm hoãn xuất cảnh với Giám đốc Công ty đang phải thi hành 2 bản án
https://dantri.com.vn/ban-doc/tam-hoan-xuat-canh-voi-giam-doc-cong-ty-dang-phai-thi-hanh-2-ban-an-20210204150055153.htm
Ngày 05/02/2021
Báo Đấu thầu
Đăng bài: Bán tài sản thi hành án hơn 290 tỷ đồng tại TP.HCM
https://baodauthau.vn/ban-tai-san-thi-hanh-an-hon-290-ty-dong-tai-tp-hcm-post102496.html
 Ngày 05/02/2021
Báo VN mới
Đăng bài: Đấu giá hai thửa đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội
https://vietnammoi.vn/dau-gia-hai-thua-dat-tai-huyen-thach-that-ha-noi-20210204174045547.htm
Ngày 05/02/2021
Báo pháp luật
Đăng bài: Nhân sự mới Bộ Tư pháp
https://plo.vn/phap-luat/nhan-su-moi-bo-tu-phap-966044.html
 Ngày 05/02/2021
Báo Dân trí
Đăng bài: Ông Nguyễn Thắng Lợi làm Phó Tổng cục trưởng Thi hành án dân sự
https://dantri.com.vn/xa-hoi/ong-nguyen-thang-loi-lam-pho-tong-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-20210205142547494.htm
Ngày 07/02/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Chỉ đạo mới của Tổng cục Thi hành án dân sự trong thời gian nghỉ Tết
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/chi-dao-moi-cua-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-trong-thoi-gian-nghi-tet-d148032.html
 Ngày 07/02/2021
Báo Việt Nam mới
Đăng bài: Đấu giá 285 m2 đất tại Chương Mỹ, Hà Nội, giá khởi điểm hơn 1.2 tỷ đồng
https://vietnammoi.vn/dau-gia-285-m2-dat-tai-chuong-my-ha-noi-gia-khoi-diem-hon-12-ty-dong-20210207102256454.htm
 Ngày 07/02/2021
Báo PLTPHCM
Phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ thi hành án sai phạm
https://plo.vn/phap-luat/phat-hien-xu-ly-nghiem-can-bo-thi-hanh-an-sai-pham-966053.html
 Ngày 17/02/2021
Báo đấu thầu
Đăng bài: Đấu giá hơn 900 m2 đất tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
https://vietnammoi.vn/dau-gia-hon-900-m2-dat-tai-xa-truong-yen-huyen-chuong-my-ha-noi-20210217115727243.htm
 Ngày 18/02/2021
Báo Thanh tra
Đăng bài: Tập trung giải quyết dứt điểm các việc lớn, phức tạp, gây bức xúc
https://thanhtra.com.vn/phap-luat/hoan-thien-the-che/tap-trung-giai-quyet-dut-diem-cac-viec-lon-phuc-tap-gay-buc-xuc-178223.html
 Ngày 19/02/2021
Báo Việt nam mới
Đăng bài: Đấu giá hơn 125 m2 đất tại phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội
https://vietnammoi.vn/dau-gia-hon-125-m2-dat-tai-pho-kim-ma-thuong-ba-dinh-ha-noi-20210218171538655.htm
Ngày 21/02/2021
Báo Việt nam mới
Đăng bài: Đấu giá thửa đất hơn 122 m2 tại Huế
https://vietnammoi.vn/dau-gia-thua-dat-hon-122-m2-tai-hue-2021022109503563.htm
 Ngày 21/02/2021
Báo Việt nam mới
Đăng bài: Đấu giá 240 m2 đất tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
https://vietnammoi.vn/dau-gia-240-m2-dat-tai-tp-uong-bi-tinh-quang-ninh-20210221020839369.htm
Ngày 22/02/2021
Báo Việt nam mới
Đăng bài: Đấu giá 128 m2 đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội
https://vietnammoi.vn/dau-gia-128-m2-dat-tai-huyen-thach-that-ha-noi-20210222095852056.htm
 Ngày 23/02/2021
Báo Việt nam mới
Đăng bài: TP HCM đấu giá hai mảnh đất rộng hơn 11.000 m2 tại huyện Cần Giờ
https://vietnammoi.vn/tp-hcm-dau-gia-hai-manh-dat-rong-hon-11000-m2-tai-huyen-can-gio-20210222171002151.htm
Ngày 23/02/2021
Báo Việt nam mới
Đăng bài: Đấu giá khu đất rộng gần 12.000 m2 tại thị xã Bến Cát, Bình Dương
https://vietnammoi.vn/dau-gia-khu-dat-rong-gan-12000-m2-tai-thi-xa-ben-cat-binh-duong-20210223152059054.htm
 Ngày 24/02/2021
Báo Việt nam mới
Đăng bài: Đấu giá hơn 600 m2 đất tại Sóc Sơn, Hà Nội
https://vietnammoi.vn/dau-gia-hon-600-m2-dat-tai-soc-son-ha-noi-20210224015211304.htm
 Ngày 26/02/2021
Báo lao động
Đăng bài: Chính sách mới về bậc lương ảnh hưởng tới viên chức từ tháng 3
https://laodong.vn/cong-doan/chinh-sach-moi-ve-bac-luong-anh-huong-toi-vien-chuc-tu-thang-3-883788.ldo
 Ngày 26/02/2021
Báo Tiền phong
Đăng bài: Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bo-nhiem-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-nam-dinh-1798636.tpo
 Ngày 28/02/2021
Báo Doanh nghiệp Hội nhập
Đăng bài: Bắc Giang: Cán bộ thi hành án “một tay che trời”?
https://doanhnghiephoinhap.vn/bac-giang-can-bo-thi-hanh-an-mot-tay-che-troi.html