Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

12/10/2021
Chiều ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Chủ trì đồng thời là báo cáo viên Hội nghị là đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 2.744 điểm cầu với sự tham dự của 77.011 đại biểu. Trong đó có 3 điểm cầu Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, 73 điểm cầu cấp tỉnh và tương đương, 690 điểm cầu cấp huyện, 1.981 điểm cầu cấp xã.
Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư pháp có đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng tham dự.
 

 
Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Trong đó bao gồm các nội dung chính: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; Báo cáo kết quả phòng chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Báo cáo về một số công việc quan trọng Bộ Chính trị sẽ tập trung giải quyết sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4.
 

 
Sau khi thông báo nhanh về kết quả Hội nghị, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy; Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền về một số nội dung: Kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị; các thông tin chính tại Hội nghị thông báo nhanh, trong đó tập trung về các nội dung mới, có tính đột phá để tuyên truyền sâu rộng kết quả thành công, tốt đẹp của Hội nghị, từ đó tạo sự lan tỏa, rộng khắp tới cán bộ, đảng viên.
Đồng chí cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương sớm có kế hoạch hướng dẫn cụ thể để triển khai, quán triệt, nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XIII tới các cấp ủy và ban tuyên giáo các cấp. Trước mắt, tập trung tuyên truyền về 2 nhóm vấn đề lớn nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, toàn thể xã hội, từ đó thống nhất ý chí và hành động bao gồm: Một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; Báo cáo về công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ mới trong thời gian tới để thích ứng dần, “sống chung” với dịch bệnh.
 

 
Về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn đảng, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị tập trung tuyên truyền, nhấn mạnh các điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đó là: mở rộng phạm vi trong toàn hệ thống chính trị; chủ động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó phòng là chính, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực; việc đổi tên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền mạnh mẽ các thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này…
Ngoài ra, Lãnh đạo ban Tuyên giáo cũng đề nghị tập trung tuyên truyền về một số ngày kỷ niệm lớn, như: Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021); 104 năm Cách mạng tháng 10 Nga (7/11/1917 – 7/11/2021); Kỷ niệm 201 năm ngày sinh của Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2021)…
 
N.D