Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

24/09/2022
Thực hiện Kế hoạch công tác, sáng ngày 22/9/2022 tại trụ sở Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái cùng lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ đã làm việc với tập thể Lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Đình Quyền - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã trình bày kết quả hoạt động THADS, theo dõi THAHC, một số kiến nghị, đề xuất và công tác tổ chức cán bộ của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa. Trong năm 2022, mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện số lượng việc thụ lý mới tăng hơn so với năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 trong những tháng đầu năm còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp cũng như công việc của người dân nói riêng …nhưng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa bám sát chỉ đạo của Bộ tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, giải pháp có trọng tâm trong các mặt công tác, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tính đến thời điển hiện nay (đến ngày 21/9/2022), Cục đã hoàn thành chỉ tiêu vượt mức Kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:
Kết quả công tác Thi hành án dân sự: Về việc, tổng số giải quyết là 12.065 việc. Trong đó: có điều kiện thi hành là 9.202 việc, chiếm 76,67% trong tổng số phải thi hành;  Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 7.580 việc, tăng 201 việc (tăng 2,72%) so với năm 2021; đạt tỉ lệ 82,37% (tăng 0,58%) so với năm 2021, cao hơn 0,87% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là trên 81,5%;. Về tiền, tổng số giải quyết là 3.813 tỷ 464 triệu 190 nghìn đồng. Trong đó: có điều kiện thi hành là 2.846 tỷ 194 triệu 494 nghìn đồng, chiếm 76,78% trong tổng số phải thi hành; Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.570 tỷ 761 triệu 935 nghìn đồng, tăng 699 tỷ 370 triệu 464 nghìn đồng (tăng 80,26%) so với năm 2021; đạt tỉ lệ 55,19% (tăng 8,77%) so với năm 2021, cao hơn 15,09% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là trên 40,10%;
Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các việc thi hành án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo: Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để tổ chức thi hành các vụ việc thi hành án về tham nhũng, kinh tế và đã xử lý xong 100% số tài sản có điều kiện thi hành án trên địa bản tỉnh Khánh Hòa.
Tại buổi làm việc, đại diện các Phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Cục đã báo cáo với Tổng cục trưởng THADS một số giải pháp thực hiện để đạt được kết quả cao trong công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022. Qua đó nêu đề xuất, kiến nghị và những khó khăn vướng mắc về công tác thi hành án…
Phát biểu Kết luận, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đánh giá cao, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đặc biệt là kết qủa công tác năm 2022 mặc dù chưa đến thời điểm kết thúc năm đã hoàn thành vượt mức so với chỉ tiêu Tổng cục giao. Đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương. Tổng cục trưởng yêu cầu Cục THADS tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được cũng như phối hợp trong công tác giữa các ngành tại địa phương để hoàn thành tốt công tác THADS, theo dõi THAHC.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Cục trưởng, đồng chí Đặng Đình Quyền - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa thay mặt tập thể Lãnh đạo Cục THADS, cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động của đơn vị trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục THADS đã quan tâm và tạo điều kiện để Cục THADS tỉnh Khánh Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.