Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Cục Thi hành án dân sự Đắk Nông

07/04/2023
Sáng 6/4, tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) Đắk Nông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long lưu ý: Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, ngành THADS Đắk Nông cần phải đảm bảo đúng quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật

Tại Báo cáo Kết quả công tác THADS Đắk Nông 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 cho thấy: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, sự phấn đấu, nỗ lực của lãnh đạo, công chức THADS, kết quả công tác THADS đảm bảo tiến độ theo hướng tích cực, công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, củng cố và kiện toàn. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan, các trại giam, trại tạm giam vẫn được duy trì thường xuyên.
Tuy nhiên, trong 06 tháng đầu năm, công tác THADS trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn nhất định do số lượng việc và tiền phải thi hành ngày càng tăng cao, năm sau tăng cao hơn năm trước. Mặt khác, tính chất vụ việc ngày càng đa dạng và phức tạp; biên chế hằng năm đều bị cắt giảm theo chủ trương chung; cơ sở, vật chất, trang thiết bị cũ kỹ, kinh phí hoạt động eo hẹp…
 Với những tồn tại, hạn chế như: Số việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản vẫn còn, quá trình xử lý tài sản thế chấp còn nhiều khó khăn, vướng mắc vì liên quan đến thành viên hộ gia đình; một số vụ việc còn có những vướng mắc, chưa có sự thống nhất để tháo gỡ; công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS còn hạn chế; tỷ lệ thi hành xong về việc và tiền đạt thấp, nhất là kết quả thi hành xong về tiền thấp hơn 11,5% so với cùng kỳ năm 2022.
Những hạn chế trên xuất phát từ những nguyên nhân: Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu tại một số đơn vị tuy có sự chuyển biến, nhưng vẫn chưa thực sự quyết liệt, thiếu sâu sát; công tác kiểm tra, tự kiểm tra chưa được quan tâm đúng mức vẫn còn mang tính hình thức, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế; năng lực, trình độ chuyên môn của một số Chấp hành viên, công chức không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc giải quyết các vụ việc mang tính chất khó khăn, phức tạp; một số Chấp hành viên, công chức vẫn còn thụ động trong công việc, chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao; việc tổ chức thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành còn chậm...
Đặc biệt, do số lượng việc thi hành ngày càng nhiều và phức tạp, biên chế ít, địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, nông sản mất mùa, mất giá. Nhận thức pháp luật của người dân mặc dù có nhiều tiến bộ, song vẫn còn nhiều trường hợp cố tình chống đối, chây ỳ, đưa ra nhiều lý do khiếu nại nhằm trì hoãn thời gian thi hành án. Giá trị phải thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng ngày càng tăng trong khi các tài sản thế chấp lại khó xử lý dứt điểm.
Chia sẻ với những khó khăn và thách thức đặt ra của ngành THADS cả nước nói chung và địa phương nói riêng, Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu từng cá nhân trong hệ thống THADS cần đồng lòng, nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn, tạo đột phá trong công việc.

 Bộ trưởng Lê Thành Long đặc biệt lưu ý ngoài việc phấn đấu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thì trong công việc cần đảm bảo đúng quy trình, thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan THADS cần tăng cường tinh thần trách nhiệm, ý thức, kỷ luật, kỷ cương của Chấp hành viên, công chức Thi hành án, phát huy vai trò người đứng đầu, bám sát chỉ đạo, phối hợp với các ban ngành, cơ chế địa phương trong công tác đạt hiệu quả cao.
 
Ông Nguyễn Công Đông, Cục trưởng Cục THADS Đắk Nông trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Năm 2023, đơn vị sẽ cố gắng khắc phục những tồn tại, hạn chế và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.


Các tin khác