Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thi hành án dân sự 10 tháng năm 2012

07/08/2012
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012, ngày 03/8/2012, tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự bao gồm Lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục do đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự dẫn đầu đã có buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh (Lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc) về kết quả công tác thi hành án dân sự 10 tháng năm 2012 của thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hoài Thuận, Phó trưởng cơ quan Đại diện Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính tới dự và chỉ đạo.


Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thi hành án dân sự 10 tháng năm 2012

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012, ngày 03/8/2012, tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự bao gồm Lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục do đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự dẫn đầu đã có buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh (Lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc) về kết quả công tác thi hành án dân sự 10 tháng năm 2012 của thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hoài Thuận, Phó trưởng cơ quan Đại diện Bộ Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính tới dự và chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, thay mặt Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Lực đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự 10 tháng năm 2012 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Báo cáo nêu rõ, năm 2012, mặc dù tình hình suy giảm kinh tế vẫn chưa chấm dứt, số lượng việc thi hành án có giá trị lớn phát sinh nhiều (số việc phát sinh mới giảm, nhưng lượng giá trị phải thi hành tăng), nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự tại thành phố Hồ Chí Minh, kết quả 10 tháng năm 2012 của toàn thành phố đã có bước tiến đáng kể, cơ bản đạt được chỉ tiêu đặt ra: kết quả thi hành án về việc đạt 74,04%, kết quả thi hành về tiền đạt 58,13%; tỷ lệ việc có điều kiện so với tổng số việc phải thi hành đạt 62,14%. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ khác cũng đã được Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo thực hiện có kết quả tốt, như công tác tổ chức cán bộ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo….

Cũng tại buổi làm việc, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã nêu một số khó khăn, vướng mắc của toàn thành phố trong công tác thi hành án dân sự và những kiến nghị để Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm giải quyết. Được sự ủy nhiệm của Lãnh đạo Tổng cục Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục (Vụ Nghiệp vụ I, Vụ Nghiệp vụ II, Vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, Vụ Tổ chức cán bộ và Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự, Vụ Kế hoạch – Tài chính) đã giải đáp và hướng dẫn tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, giúp Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời Lãnh đạo Tổng cục cũng có những chỉ đạo xử lý một số vấn đề cụ thể liên quan đến nghiệp vụ thi hành án dân sự, nghiệp vụ về tài chính, tổ chức….Một số vấn đề có vướng mắc về pháp luật đã được Tổng cục ghi nhận và nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp giải quyết.

Chỉ đạo buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính đánh giá buổi làm việc có chất lượng tốt, ghi nhận đây là một cách làm mới trong chỉ đạo và điều hành của Tổng cục Thi hành án dân sự. Ngoài ra Thứ trưởng cũng chỉ đạo một số nội dung liên quan đến phương thức điều hành, đến nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, công chức lãnh đạo của ngành Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và toàn ngành Thi hành án dân sự nói chung. Về việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án năm 2012, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục trực thuộc đạt được trong 10 tháng qua; chia sẻ với những khó khăn, thử thách của thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng cũng khẳng định chỉ tiêu năm 2012 do Bộ giao là không thay đổi, cần phải được nghiêm túc thực hiện. Các nội dung khác như thẩm quyền giải quyết khiếu nại, xử lý vướng mắc trong chỉ đạo nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn trong quan hệ giữa các cơ quan Thi hành án với Văn phòng Thừa phát lại, Thứ trưởng cũng đã có chỉ đạo cụ thể và yêu cầu Tổng cục Thi hành án dân sự ghi nhận, nghiên cứu đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phát biểu kết luận: cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính; đánh giá buổi làm việc có chất lượng, cung cấp được nhiều thông tin đa chiều phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục, tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc của địa phương, cần tiếp tục được nghiên cứu, triển khai rộng đối với những địa bàn trọng điểm; đồng tình với báo cáo công tác thi hành án dân sự 10 tháng năm 2012 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh; ghi nhận và biểu dương kết quả mà Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục đã đạt được. Đồng chí Hoàng Sỹ Thành cũng nêu rõ, thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm, có số lượng việc, tiền thụ lý hàng năm lớn, nên kết quả của thành phố Hồ Chí Minh sẽ có ảnh hưởng lớn đến kết quả thi hành án của toàn quốc. Do đó, toàn thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự tại thành phố Hồ Chí Minh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, chú trọng phân loại án đảm bảo chính xác 100% và tận dụng mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đồng chí Hoàng Sỹ Thành cũng chỉ rõ một số vấn đề cần được khắc phục trong công tác thi hành án dân sự của thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo các biện pháp giải quyết như: tập trung nâng cao chất lượng chỉ đạo nghiệp vụ, kiên quyết áp dụng các biện pháp cần thiết để thi hành dứt điểm những việc thi hành án có điều kiện thi hành, nhưng phải đảm bảo chặt chẽ về thủ tục; năng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, chú trọng trong công tác quản lý tài chính, tài sản, cải tiến và nâng cáo chất lượng quản lý, điều hành hoạt động thi hành án dân sự; có kế hoạch tuyển đủ số công  chức theo chỉ tiêu được giao; bổ sung Thẩm tra viên đủ để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong công tác thi hành án dân sự thời gian tới; gắn công tác cán bộ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV về công tác xây dựng Đảng; quan tâm chỉ đạo cuộc vận động học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh….

Tại buổi làm việc, thay mặt Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Lực phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng cục, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác thi hành án dân sự trong toàn thành phố quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Hoàng Thế Anh
(Trung tâm DL, TT và Thống kê THADS
TCTHADS- Bộ Tư pháp)


Các tin khác