Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp khiếu nại về Thi hành án dân sự.

12/07/2013
Sáng ngày 12/7/2013, đồng chí Quyền Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đã trực tiếp tiếp công dân đến khiếu nại về thi hành án dân sự tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp. Cùng tiếp có sự tham gia của các Lãnh đạo, Thẩm tra viên, chuyên viên của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục và đại diện Thanh tra Bộ Tư pháp.

Tại buổi tiếp, đồng chí Quyền Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đã tiếp bà Hồ Thị Tha (tỉnh An Giang) là một trong những đối tượng thường xuyên đến trước cửa nhà riêng một số đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng chí đã lắng nghe các đề nghị, nội dung khiếu nại của bà liên quan đến việc tổ chức thi hành Bản án số 267/DSPT ngày 19/6/1999 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang

Về các nội dung khiếu nại và đề nghị của bà Tha liên quan đến Bản án số 267/DSPT nêu trên đã được xem xét, giải quyết nhiều lần, Bộ Tư pháp đã có trả lời khiếu nại cuối cùng theo hướng chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Tha nhưng đồng chí Quyền Tổng cục trưởng và các thành viên tham gia tiếp một lần nữa giải thích các quy định của pháp luật, trích dẫn các văn bản giải quyết đơn của bà, động viên để bà hiểu sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như Lãnh đạo Tổng cục trong việc giải quyết đơn khiếu nại của bà. Đồng chí Quyền Tổng cục trưởng cũng chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ giao văn bản giải quyết đơn mới nhất cho bà để bà biết. Buổi tiếp công dân đã diễn ra theo đúng trình tự, thể hiện sự tôn trọng và quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục nói riêng và Lãnh đạo Bộ nói chung đến công tác tiếp công dân.

Lê Thị Thu

Thẩm tra viên Vụ GQKNTC