Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tham gia học tập, Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII

21/07/2017

Ngày 20/7/2017, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị  tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá XII) của Đảng thông qua chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Bình.
 
Tại buổi học tập, cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên là lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương, trực tiếp là PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu 3 chuyên đề bao quát toàn bộ những nội dung lớn của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình.
 
Kết thúc buổi học tập, đồng chí Trần Phương Nam, Bí thư Chi bộ yêu cầu mỗi một cán bộ, đảng viên trong đơn vị cần nâng cao nhận thức, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 của Đảng đã đề ra; đồng thời, viết bài thu hoạch cá nhân theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình./.
 
                                                                                                                                                Quang Thành - TCCB
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: