Sign In

Hội nghị Công chức và người lao động năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn

31/12/2021

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ.CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 01/2016/TT.BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ.CP ngày 09/01/2015 và Công văn số 158/CV.LĐLĐ ngày 09/12/2021 của Liên đoàn Lao động thị xã Điện Bàn về hướng dẫn tiến hành Hội nghị công chức, người lao động năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động năm 2022.
          Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Cường - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn, cùng toàn thể công chức và người lao động
 
          Hội nghị công chức và người lao động Chi cục Thi hành án dân sự là hội nghị phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi Công chức, người lao động, tổ chức đoàn thể trong nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm 2022; thông qua Hội nghị phát động trong công chức, người lao động tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công tác thi hành án dân sự trong năm đến.
 
          Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi công chức chức, người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Cường - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn.
 
          Đồng thời Hội nghị cũng thông qua các Quy chế, nội quy của Chi cục Thi hành án dân sự. Công chức, người lao động sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2022. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Chi cục trưởng đã tiếp thu ý kiến, giải trình và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự 2022. Cũng trong Hội nghị, Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022.
 
          Năm 2021 là năm đầy khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh chung đó, công tác tổ chức thi hành án dân sự ở thị xã Điện Bàn cũng không thể tránh khỏi những tác động của dịch bệnh đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 
 
          Song bên cạnh những khó khăn trên, công tác thi hành án dân sự ở địa phương cũng có những thuận lợi như nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực, tận tụy của tập thể công chức, người lao động của Chi cục Thi hành án dân sự góp phần bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. Chi cục đã nổ lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm cao, đổi mới phương thức tổ chức công việc phù hợp với tình hình mới để vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa tập trung phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện tổ chức thi hành án phù hợp để đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngành giao.
 
          Với những nỗ lực cố gắng trong năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn được ngành cấp trên công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” “Tập thể Lao động xuất sắc” và Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; có 13/13 công chức, người lao động được công nhận dân hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 02 công chức, người lao động được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen; có 02 công chức được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.
 
          Hội nghị công chức, người lao động năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện Bàn đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể công chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng đơn vị ngày một vững mạnh./

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: