Sign In

Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

11/03/2022

Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất
Ngày 10/3/2022, tại thửa đất số 08, tờ bản đồ số 05, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất đối với ông Nguyễn Trần Côi, bà Võ Thị Tuyết Sương.
Việc cưỡng chế này là để thi hành Bản án số 49/2015/DSST ngày 26/9/2015 của TAND thành phố Quảng Ngãi, Bản án số 24/2016/DS-PT ngày 12/01/2016 của TAND tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định thi hành án (THA) số 929/QĐ-CCTHADS ngày 25/02/2016 của Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, về khoản: Ông Nguyễn Trần Côi, bà Võ Thị Tuyết Sương phải trả cho ông Nguyễn Giàu, bà Hồ Thị Vân Nhi diện tích 33,67 m2 đất thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 05, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 

                                                         (Một số hình ảnh tại buổi cưỡng chế)

Trong quá trình tổ chức thi hành án, trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế, Chấp hành viên đã nhiều lần phối hợp với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương động viên, thuyết phục ông Nguyễn Trần Côi, bà Võ Thị Tuyết Sương tự nguyện thi hành, tạo điều kiện để ông Côi, bà Sương với ông Nguyễn Giàu, bà Hồ Thị Vân Nhi thỏa thuận việc thi hành án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, mặc dù việc thi hành án đã gần 07 năm, nhưng các bên đương sự vẫn không thỏa thuận việc thi hành án, người phải thi hành án là ông ông Nguyễn Trần Côi, bà Võ Thị Tuyết Sương không hợp tác, cố tình không tự nguyện thi hành án, luôn có thái độ chống đối việc thi hành án. Vì vậy, việc tổ chức cưỡng chế thi hành án là cần thiết, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực hiệu quả của việc tổ chức thi hành án.

Nhờ việc chuẩn bị kế hoạch cưỡng chế chặt chẽ của cơ quan thi hành án và sự tham gia phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, tinh thần trách nhiệm cao của các thành phần tham gia phối hợp, việc cưỡng chế thành công tốt đẹp, được đa số nhân dân ở địa phương đồng tình ủng hộ./.
          
                                                                                                                                    Phạm Huy Ân

Các tin đã đưa ngày: