Sign In

Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

14/04/2022

Sáng nay, vào hồi 08 giờ 15 phút, ngày 14/4/2022, tại thửa đất số 22, tờ bản đồ số 11, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy, ông Nguyễn Hồng, ông Nguyễn Tiền (do ông Hồ Thanh Phong là đại diện theo ủy quyền) được quyền sở hữu, sử dụng.
 
 

                                           (Một số hình ảnh tại buổi cưỡng chế)

Trước khi tiến hành cưỡng chế, việc thi hành án do Chi cục trưởng phân công cho Chấp hành viên Nguyễn Thế Nhân tổ chức thi hành Bản án số 04/2020/DS-ST ngày 06/3/2020 của TAND thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Bản án số 32/2020/DS-PT ngày 19/11/2020 của TAND tỉnh Quảng Ngãi; các Quyết đinh thi hành án số 509/QĐ-CCTHADS, số 510/QĐ-CCTHADS cùng ngày 07/12/2016 và Quyết định thi hành án số 511/QĐ-CCTHADS ngày 07/12/2020 của Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, về khoản:

(1) Bà Dương Thị Nở, ông Nguyễn Trúc, Nguyễn Long, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Phiên, Nguyễn Ngọc Tiến giao cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy 195m2 đất thuộc một phần thửa đất số 22 tờ bản đồ số 11, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, có giới cận: Phía Đông giáp phần đất giao cho bà Dương Thị Nở, Nguyễn Trúc, Nguyễn Long, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Phiên, Nguyễn Ngọc Tiến (ký hiệu C); phía Tây giáp phần đất chia cho ông Nguyễn Tiền; phía Nam giáp đường bê tông; phía Bắc giáp thửa đất số 14; phía Bắc giáp thửa đất số 14. Trên phần đất này có ngôi nhà của bà Thủy, 01 nhà vệ sinh có diện tích 2,3m2, 01 cây xoài (ký hiệu B). Bà Dương Thị Nở, ông Nguyễn Trúc, Nguyễn Long, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Phiên, Nguyễn Ngọc Tiến có nghĩa vụ trả lại giá trị chênh lệch cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy do bà Thủy nhận đất còn thiếu số tiền là 3.404.160đ. (2) Buộc các ông, bà Dương Thị Nở, Nguyễn Trúc, Nguyễn Long, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Phiên, Nguyễn Ngọc Tiến giao cho ông Nguyễn Hồng 150m2 đất thuộc một phần thửa đất số 22 tờ bản đồ số 11, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, có tứ cận: Phía Đông giáp thửa đất số 13, phía Tây giáp phần đất còn lại thửa 22, phía Nam giáp đường bê tông, phía Bắc giáp thửa đất số 22. Trên phần đất giao cho ông Nguyễn Hồng có 01 giếng nước đường kính 1,2m2, sân bê tông xung quanh giếng, diện tích 14,1m2, 01 nhà vệ sinh 2,2m2, 01 bụi chuối, 01 cây mãng cầu, 10 cây cau, 01 cây keo (ký hiệu D). (3) Buộc các ông, bà Dương Thị Nở, Nguyễn Trúc, Nguyễn Long, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Phiên, Nguyễn Ngọc Tiến giao cho ông Nguyễn Tiền 156m2 đất thuộc một phần thửa đất số 22, tờ bản đồ số 11, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, có giới cận: phía Đông giáp phần diện tích đất giao cho bà Thủy (ký hiệu B); phía Tây giáp thửa đất số 21 và thửa đất số 15; phía Nam giáp đường bê tông; phía Bắc giáp thửa đất số 14. Trên phần đất giao có một cây đào tiên, 01 cây lộc vừng, 30,3m2 sân nền bê tông, nhà tạm diện tích 62,5m2, nhà cấp 4 diện tích 53,5m2 gắn liền với diện tích đất trên (Ký hiệu A). Buộc ông Nguyễn Long, bà Nguyễn Thị Hòa giao toàn bộ tài sản trên đất gồm 01 cây đào tiên, 01 cây lộc vừng, 30,3m2 sân nền bê tông, nhà tạm diện tích 62,5m2, nhà cấp 4 diện tích 53,5m2 cho ông Nguyễn Tiền sở hữu. Bà Dương Thị Nở, Nguyễn Trúc, Nguyễn Long, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Phiên, Nguyễn Ngọc Tiến có nghĩa vụ trả lại giá trị chênh lệch cho ông Nguyễn Tiền do ông nhận đất còn thiếu số tiền là 210.845.160đ.

 Quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã thông báo hợp lệ tất cả các thủ tục về thi hành án cho bên được thi hành án (bà Nguyễn Thị Thu Thủy, ông Nguyễn Hồng, ông Nguyễn Tiền), cho bên phải thi hành án (các ông, bà Dương Thị Nở, Nguyễn Trúc, Nguyễn Long, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Phiên, Nguyễn Ngọc Tiến). Ngoài ra, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương phường Trần Phú nhiều lần mời làm việc để động viên, thuyết phục những người phải thi hành án tự nguyện thi hành án, nhưng những ngươi phải thi hành án không tự nguyện thi hành án và liên tục có đơn khiếu nại Chấp hành viên, yêu cầu hoãn thi hành án để gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền yêu cầu kháng nghị Bản án theo trình tự giám đốc thẩm. Ngày 11/8/2021, TAND cấp cao tại Đà Nẵng có Thông báo số 160/TB-DS giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của bà Dương Thị Nở, theo đó Tòa án trả lời không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Xét thấy những người phải thi hành án có điều kiện thi hành án, nhưng không tự nguyện thi hành, chấp hành viên căn cứ quy định tại Điều 115, Điều 117 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi bổ sung năm 2014 và năm 2022 xây dựng Kế hoạch cưỡng chế để tổ chức cưỡng chế nhằm thi hành dứt điểm các bản án có hiệu lực của Tòa án.

Nhờ việc chuẩn bị kế hoạch cưỡng chế chặt chẽ của cơ quan thi hành án và sự tham gia phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, tinh thần trách nhiệm cao của các thành phần tham gia phối hợp, việc cưỡng chế thành công tốt đẹp, được đa số nhân dân ở địa phương đồng tình ủng hộ./.
                                                                                                                                 Phạm Huy Ân

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: