Sign In

Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi cưỡng chế giao nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

06/05/2022

Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi cưỡng chế giao nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá
Ngày 06/5/2022, tại ngôi nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 151, tờ bản đồ số 26, diện tích 138m2, tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương xã Tịnh Khê tổ chức cưỡng chế giao nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất của vợ chồng ông Trần Ngọc Quảng, bà Nguyễn Thị Kim Biên cho người mua trúng đấu giá là ông Trương Quang Hải được quyền sở hữu, sử dụng.
Theo hồ sơ thi hành án, Chấp hành viên Đoàn Xuân Vinh được Chi cục trưởng phân công tổ chức thi hành Quyết định số 174 ngày 17/09/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Quyết định thi hành án số 1308 ngày 07/6/2021 và Quyết định thi hành án số 579 ngày 28/12/2020 của Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, về khoản: (1) Ông Trần Ngọc Quảng, bà Nguyễn Thị Kim Biên phải chịu 27.882.471 đồng (Hai mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn, bốn trăm bảy mươi mốt đồng) án phí dân sự sơ thẩm đối với tranh chấp về dân sự hòa giải thành. (2) Ông Trần Ngọc Quảng và bà Nguyễn Thị Kim Biên có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tổng số tiền nợ của các hợp đồng tín dụng tính đến hết ngày 09/9/2020 là 3.976.494.193 đồng (Ba tỷ, chín trăm bảy mươi sáu triệu, bốn trăm chín mươi bốn nghìn, một trăm chín mươi ba đồng). Kể từ ngày 10/09/2020 cho đến khi thi hành án xong, ông Quảng, bà Biên còn phải chịu khoản tiền lãi phát sinh của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận trong từng hợp đồng tín dụng nêu trên.
 
         
(Một số hình ảnh tại buổi cưỡng chế giao nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá)

Quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã thông báo hợp lệ tất cả các thủ tục về thi hành án cho bên được thi hành án (đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Dung Quất Quảng Ngãi), cho bên phải thi hành án (ông Quảng, bà Biên). Ngoài ra, Chấp hành viên đã nhiều lần mời làm việc để động viên, thuyết phục những người phải thi hành án tự nguyện thi hành án, nhưng người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án. Vì vậy, để thi hành án, Chấp hành viên ban hành Quyết định số 10 ngày 08/11/2021 về việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và ngày 12/11/2021, thực hiện cưỡng chế, kê biên tài sản là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 151, tờ bản đồ số 26,(nay là thửa đất số 22, tờ bản đồ số 48), diện tích 138m2, địa chỉ: xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 826049, số vào sổ CH 02283 ngày 03/3/2014 do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cấp cho hộ ông Trần Ngọc Quảng để đảm bảo thi hành án.

Sau khi kê biên, tài sản được định giá là 998.363.000 đồng (Chín trăm chín mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn đồng), chấp hành viên ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá để bán đấu giá tài sản. Đến ngày 11/02/2022, tổ chức bán đấu gí đã bán đấu giá tài sản và ông Trương Quang Hải, ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa là người trúng đấu giá tài sản. Ngày 24/3/2022, Chấp hành viên phối hợp cùng các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện giao tài sản trúng đấu giá, nhưng ông Trần Ngọc Quảng, bà Nguyễn Thị Kim Biên có mặt tại buổi giao tài sản nhưng không tự nguyện giao tài sản nên không thực hiện được việc giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Để giao tài sản cho người trúng đấu giá và tổ chức thi hành dứt điểm vụ việc, Chấp hành viên ban hành Quyết định số 92 ngày 19/4/2022 về việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá và đã cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá thành công.

Nhờ việc chuẩn bị kế hoạch cưỡng chế chặt chẽ của cơ quan thi hành án và sự tham gia phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, tinh thần trách nhiệm cao của các thành phần tham gia phối hợp, việc cưỡng chế thành công tốt đẹp, được đa số nhân dân ở địa phương đồng tình ủng hộ./.

 
                                                                                                                                       Phạm Huy Ân

Các tin đã đưa ngày: