Sign In

Sơ kết công tác phối hợp thi hành án dân sự

15/10/2015

Chiều 14-10, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Công an, TAND tối cao, Viện KSND tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự (THADS). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh, sau 02 năm thực hiện quy chế phối hợp liên ngành, công tácTHADS trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo thi hành án chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra vi phạm lớn, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện Quy chế số 14, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, các cơ quan THADS, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và cơ quan Công an các cấp trên địa bàn tỉnh diễn ra đồng bộ, có trách nhiệm, nhanh chóng và kịp thời, đã tạo điều kiện cho công tác thi hành án có những chuyển biến tích cực, kết quả thi hành án năm sau cao hơn năm trước.
 
Các cơ quan THADS đã phối hợp tốt với Tòa án nhân dân các cấp trong việc giải thích, đính chính, sửa chữa bổ sung bản án, quyết định của tòa án, đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành để làm rõ hơn những vướng mắc trong bản án, không để tồn đọng, tạo điều kiện cho cơ quan THADS kịp thời đưa bản án, quyết định ra tổ chức thi hành đúng pháp luật. Việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự đã được Cục THADS thực hiện thường xuyên, trong một số trường hợp Cục mời Viện Kiểm sát nhân dân tham gia đánh giá kết quả kiểm tra, từ đó có hướng khắc phục kịp thời. Công tác phối hợp trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác thi hành án trong thời gian qua đã được các cơ quan thực sự quan tâm thực hiện tốt, kịp thời, đúng quy định. Trong việc kiểm sát hoạt động THADS, trong năm 2014 và 2015, VKSND các cấp đã tiến hành 37 cuộc kiểm tra trực tiếp, ban hành 37 kết luận và 22 kiến nghị, 01 kháng nghị.
 
Đối với công tác cưỡng chế thi hành án, cơ quan THADS, các cơ quan liên ngành và các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương đã phối hợp tốt, tổ chức cưỡng chế thành công trên 300 trường hợp, trong đó có 145 trường hợp cưỡng chế có huy động của lực lượng liên ngành; nhiều vụ việc khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ; những tồn tại hạn chế được giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật. Các bản án, quyết định của TAND được tuyên rõ và khả thi hơn. Công tác kiểm sát thi hành án được tăng cường, đảm bảo chất lượng, đúng pháp luật.
 
Từ khi Quy chế trên được ban hành, cán bộ, công chức của các cơ quan liên ngành ý thức được tầm quan trọng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, của từng công chức trong công tác phối hợp. Qua đó, không những nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS mà còn giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án, công tác kiểm sát của Viện KSND, làm cơ sở để mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã biểu dương kết quả của các cơ quan THADS, Công an, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân đã làm được trong việc phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong rằng trong thời gian tới, các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; chú trọng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân; thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời phản ánh, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp trong quy chế phối hợp liên ngành; quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác THADS; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp tham gia xử lý các vụ việc, đảm bảo sự công tâm, công bằng trong thực thi án dân sự.

 Lam Uyên 
 


Theo Báo Quảng Ngãi

Các tin đã đưa ngày: