Sign In

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kết hợp với VKSND thành phố Quảng Ngãi trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

06/04/2022

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kết hợp với VKSND thành phố Quảng Ngãi trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-VKS và Kế hoạch số 573/KH-VKS cùng ngày 17/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS tại Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi; ngày 06/4/2022, đồng chí Nguyễn Bá Vinh - KSVTC - Trưởng phòng 8 làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi.
                    (Đ/c Nguyễn Bá Vinh - Trưởng Đoàn thông qua Quyết định kiểm sát THA)
 
Để phục vụ cho việc kiểm sát, đồng chí Chi cục trưởng đã báo cáo tình hình công tác THADS xác định: 06 tháng đầu năm 2022, Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi đã thụ lý tổ chức thi hành tổng cộng 2.402 việc, tương ứng với 1.325 tỷ 024 triệu 869 nghìn đồng (đã trừ số việc và tiền chưa có điều kiện thi hành đưa vào theo dõi riêng); đã ủy thác 08 việc = 137 tỷ 010 triệu 261 nghìn đồng; tổng số việc còn phải thi hành là 2.394 việc = 1.188 tỷ 014 triệu 608 nghìn đồng; phân loại có điều kiện thi hành là 1.741 việc = 849 tỷ 135 triệu 793 nghìn đồng, chưa có điều kiện thi hành là 653 việc (bao gồm 05 việc hoãn và 01 việc tạm đình chỉ) = 338 tỷ 878 triệu 815 nghìn đồng (bao gồm 1.600.822.000 đồng hoãn và 46.938.000 đồng tạm đình chỉ); trong số có điều kiện, đã thi hành xong 601 việc (trong đó, xong hoàn toàn là 598 việc, đình chỉ là 03 việc), đạt tỷ lệ 35% = 168 tỷ 665 triệu 480 đồng (bao gồm thi hành xong 166.103.136.000 đồng và đình chỉ 2.562.344.000 đồng), đạt tỷ lệ 20%.

Tình hình công dân khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng gia tăng và ngày càng phức tạp; một số đương sự, chủ yếu là người phải thi hành án lợi dụng việc khiếu nại tố cáo với mục đích trì hoãn, kéo dài, chống đối thi hành nghĩa vụ thi hành án. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự, đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi đã phân công 01 thẩm tra viên tham mưu Chi cục trưởng thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Chi cục. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chi cục trưởng tăng cường đối thoại trực tiếp, hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, nên đã giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, hạn chế phát sinh những vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài, chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cũng ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, VKSND tỉnh với Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, vì vậy đã nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần hạn chế những thiếu sót, vi phạm trong THADS. Đồng thời, Chi cục cũng chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc từ công tác phối hợp của các cơ quan, ban ngành có liên quan, từ đó kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và thành phố Quảng Ngãi trong chức năng, nhiệm vụ quyền hạn thực hiện quyền kiến nghị để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp thi hành án.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm sát sẽ thực hiện việc kiểm sát trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày 06/4/2022, khi kết thúc thời gian kiểm sát sẽ ban hành Kết luận kiểm sát để xác định những ưu điểm và tồn tại, hạn chế, nhằm giúp Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS đối với Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi.

                                                                                                                                 Phạm Huy Ân

Các tin đã đưa ngày: