Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tiêu hủy biên lai thu tiền thi hành án còn tồn chưa sử dụng sau khi thu hồi

27/12/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tiêu hủy biên lai thu tiền thi hành án còn tồn chưa sử dụng sau khi thu hồi
Ngày 27/12/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tiêu hủy biên lai thu tiền thi hành án còn tồn chưa sử dụng sau khi thu hồi. 
Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-BTP ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành danh mục biểu mẫu chứng từ, báo cáo Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự và Quy trình in ấn, quản lý, sử dụng biên lai thu tiền thi hành án theo quy định tại Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng  Bộ tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-BTP ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi thời hạn sử dụng biên lai thu tiền thi hành án theo quy định tại Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh thành lập Hội đồng tiêu hủy biên lai thu tiền thi hành án tại Quyết định số 1973/QĐ-CTHADS ngày 21/12/2021.

 

Hội đồng tiến hành tiêu hủy toàn bộ biên lai thu hồi

Hội đồng tiêu hủy đã kiểm kê các loại biên lai còn tồn cần tiêu hủy và tiến hành tiêu hủy tổng số lượng biên lai là 50.707 số, gồm các loại biên lai: Biên lai thu tiền (mẫu C28-THA), Biên lai thu tiền tạm ứng án phí (mẫu C29-THA), biên lai thu tiền nộp ngân sách nhà nước (mẫu  C30-THA), Biên lai thu tiền thi hành án theo đơn yêu cầu (mẫu C31-THA), Biên lai thu tiền phí, lệ phí tòa án (mẫu 01BLP4-001).


Toàn bộ biên lai đã thu hồi được tiêu hủy hoàn toàn
 
Việc tiêu hủy đã được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, dưới sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng. Quá trình tiêu hủy đảm bảo an toàn, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.


Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: