Sign In

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023; TRIỂN KHAI CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2024

12/01/2024

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023; TRIỂN KHAI CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2024
Ngày 11/01/2024, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tài Ba – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trần Đình Trung – UVTV, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân huyện.
Đồng chí Phạm Trọng Hổ - HUV, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các phòng chuyên môm Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn, UBND thị trấn Khe Sanh, UBND thị trấn Lao Bảo, thành viên Ban Chỉ đạo và công chức, người lao động cơ quan Thi hành án dân sự huyện.

Báo cáo tổng kết chỉ rõ, năm 2023, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã tập trung thực hiện tốt vai trò, chức năng chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, chú trọng chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự và các đơn vị liên quan, chỉ đạo trong thi hành án vụ việc lớn, vụ việc phức tạp, khó thi hành, qua đó, công tác phối hợp trong thi hành án dân sự ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị được nâng cao; nhiều vụ việc phức tạp, nhiều vấn đề vướng mắc phát sinh được chỉ đạo, phối hợp giải quyết kịp thời.

Công tác thi hành án dân sự thu được kết quả hết sức tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu trên giao. Thi hành xong đạt tỉ lệ 86,6 % về việc và 57,5 % về tiền, tương ứng vượt 1,1 % và 9 % so với chỉ tiêu trên giao, các công tác khác được quan tâm triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành thực hiện đúng quy định, một điểm sáng là trong năm không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan; công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng được nâng lên; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong thi hành án được chú trọng, không để xảy ra vi phạm phải xử lý theo quy định.

Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các quy định của Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; nâng cao vai trò tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; kịp thời tổ chức các cuộc họp đột xuất để chỉ đạo các vụ, việc theo đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự.

Cơ quan Thi hành án dân sự huyện triển khai thi hành nghiêm túc, hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, HC giai đoạn 2022 - 2026; bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được trên giao, thực hiện việc theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành. Tham mưu có chất lượng cho UBND, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện trong chỉ đạo tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn; xây dựng quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã trong tổ chức thi hành án; nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án, tổ chức thi hành dứt điểm đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, đảm bảo thực hiện đúng pháp luật, không để xảy ra vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc; đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự.

 
Tại hội nghị, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Tài Ba, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự; danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” năm 2023 cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho đồng chí Phan Nhật Việt đã có thành tích xuất sắc trong thi hành án dân sự giai đoạn 1993 – 2023 và Giấy chứng nhận “chiến sĩ thi đua cơ sở”, Giấy khen của Cục trưởng cho 05 đồng chí trong đơn vị. Đồng chí Phạm Trọng Hổ - HUV, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện trao Giấy khen của Cục trưởng cho 04 đồng chí đang công tác ở các đơn vị trên địa bàn đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thi hành án dân sự.
Hội nghị cũng đã tổ chức ký cam kết thi đua xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024.
Phan Nhật Việt – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: