Sign In

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC HỌP CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

22/09/2023

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC HỌP CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
Thực hiện chương trình công tác, theo đề nghị của cơ quan Thường trực, chiều ngày 20/9/2023, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tổ chức phiên họp. Dự, chủ trì phiên họp có đồng chí Phạm Trọng Hổ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, dự họp có đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện, thành viên Ban Chỉ đạo, chấp hành viên, thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Tại phiên họp, đồng chí Phan Nhật Việt - Chi cục trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thay mặt cơ quan Thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả thi hành án dân sự 11 tháng đầu năm 2023, kết quả thực hiện Kết luận của đồng chí Trưởng Ban tại phiên họp ngày 17/3/2022, những vướng mắc trong tổ chức thi hành Bản án số 07/2022/DS-ST ngày 20/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa. Báo cáo nêu rõ: Triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức THADS năm 2023 trong điều kiện tiếp tục gặp nhiều khó khăn, lượng việc thụ lý mới tăng cao so với năm trước (47 %), nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, nhưng với sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn và bằng nhiều giải pháp đồng bộ, kết thúc 11 tháng đầu năm 2023, công tác tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Về việc: Thi hành xong 407 việc/545 việc có điều kiện thi hành, tăng 107 việc (35,7 %) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 74,7 %, còn thiếu 10,8 % so với chỉ tiêu trên giao. Về tiền: Thi hành xong 12.598.323.000 đồng/22.802.616.000 đồng có điều kiện thi hành, tăng 4.569.969.000 đồng (53 %) so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỉ lệ 55,2 % (tăng 5,3 %) so với cùng kỳ năm 2022, vượt 6,7 % % so với chỉ tiêu trên giao; quy trình, thủ tục thi hành án, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được bảo đảm theo quy định pháp luật; các công tác khác tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện và thu được kết quả tích cực. Trong thực hiện kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, vận động người phải thi hành án tự nguyện thi hành nên không phải tổ chức cưỡng chế đối với 04 vụ việc, tổ chức cưỡng chế thành công 01 vụ việc, chuẩn bị cưỡng chế đối với 02 vụ việc, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc đối với 02 vụ việc. Báo cáo cũng đề xuất Ban cho ý kiến trong tổ chức thi hành Bản án số 07/2022/DS-ST ngày 20/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa.
Các thành viên dự họp đã thảo luận, thống nhất cao với báo cáo và đề xuất của cơ quan Thi hành án dân sự.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan Thi hành án dân sự huyện, ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện phát biểu kết luận và nhấn mạnh:
Trong năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực vượt bậc của cơ quan Thi hành án dân sự, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị liên quan, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn đã thu được nhiều kết quả hết sức quan trọng, thể hiện trên hầu hết các mặt công tác, nhất là việc tổ chức thực hiện có kết quả Kết luận tại phiên họp Ban vào ngày 17/3/2022, đây là cơ sở để cơ quan Thi hành án dân sự hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Trong thời điểm quan trọng của những ngày cuối năm công tác, trên cơ sở kết quả đã đạt được, đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự tập trung cao độ trong tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trên giao.
Đối với việc thi hành Bản án số 07/2022/DS-ST ngày 20/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa: Về nguyên tắc, Bản án đã có hiệu lực pháp luật nên phải tổ chức thi hành, vì vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện tổ chức thi hành Bản án theo quy định của pháp luật nhưng phải thường xuyên báo cáo, tham mưu UBND huyện để chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan trong phối tăn, đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương trong thực hiện công tác vận động người được thi hành án thỏa thuận việc thi hành án.
 Phan Nhật Việt - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: