Sign In

ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TU, NGÀY 21/8/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA

15/08/2022

ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TU,   NGÀY 21/8/2015 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI  CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA
Thực hiện Quyết định số 71-QĐ/BNCTU, ngày 20/7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát việc việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Vtăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính” đối với cấp ủy, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Kế hoạch số 01-KH/BNCTU, ngày 20/7/2022 của Đoàn Giám sát, ngày 11/8/2022, Đoàn Giám sát đã có buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa.
Đồng chí Dương Xuân Sanh - Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát, chủ trì buổi làm việc; tham dự làm việc có các đồng chí trong Đoàn Giám sát, đồng chí Mai Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa có đồng chí Phan Nhật Việt - Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng, lãnh đạo, đại diện cấp ủy, chấp hành viên, thẩm tra viên.

Thay mặt Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đồng chí Phan Nhật Việt báo cáo những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nói riêng và trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn nói chung; giải trình, trao đổi những nội dung, vấn đề Đoàn Giám sát quan tâm.

Trên sơ sở báo cáo, giải trình của đơn vị; qua khảo sát, kiểm tra làm rõ một số nội dung, kết luận làm việc, đồng chí Dương Xuân Sanh - Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thể hiện trên các mặt: Đơn vị đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Đảng, Nhà nước có chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả. Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, địa bàn rộng, lượng án lớn, phức tạp, biên chế ít, đơn vị đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ và bằng nhiều giải pháp đồng bộ, nên trong kỳ giám sát (từ 1/7/2018 – 30/6/2022) đã tổ chức thi hành xong 1.256 việc/1.374 việc, 30.161.807.000 đồng/42.892.865.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ thi hành 92 % về việc và 79 % về tiền; công tác phối hợp được củng cố, xây dựng, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm, có chiều sâu; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện có chất lượng, đúng quy định; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc được đầu tư xây dựng, mua sắm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Để duy trì và phát huy kết quả đã đạt được, đồng chí đề nghị đơn vị cần tiếp tục quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Chỉ thị số 12 –CT/HU, ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn”; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế” cũng như các văn bản khác có liên quan. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt trong tổ chức thi hành án dân sự, hành chính bảo đảm đúng luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.
Phan Nhật Việt - Chi cục THADS huyện Hướng Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: