Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023

12/01/2023

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023
Ngày 11/01/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của ngành, sự nhất trí của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và UBND huyện.
Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tài Ba – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, đồng chí Đặng Trọng Vân – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuệ - Chánh Văn phòng Cục, các đồng chí công tác trong các cơ quan phối hợp được Cục trưởng tặng giấy khen và đông đủ công chức, người lao động trong đơn vị.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; quán triệt, triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2023.
Năm 2022, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hướng Hóa tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm, đồng thời vẫn phải thực hiện phương châm đảm bảo thích ứng, linh hoạt, an toàn, kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; lượng án thụ lý mới tăng cả về việc và tiền (về việc tăng 05 việc, về tiền tăng 54.459.064.000 đồng), bên cạnh đó, hậu quả lũ lụt, sạt lở đất trên địa bàn cuối năm 2020 để lại chưa khắc phục xong đã tác động tiêu cực đến công tác thi hành án dân sự. Trong điều kiện khó khăn đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, sự phối hợp có trách nhiệm, hiệu quả của các cơ quan, địa phương trên địa bàn cùng với sự đoàn kết, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của tập thể công chức, người lao động trong đơn vị và bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đơn vị đã hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 84,5 %, vượt 01 % so với chỉ tiêu trên giao; về tiền đạt 59 %, vượt 17,4 % so với chỉ tiêu trên giao. Các công tác, hoạt động khác tiếp tục được duy trì, ổn định, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tài Ba – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị ghi nhận những nỗ lực vượt khó, biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2022, đánh giá cao các nhóm giải pháp thực hiện trong năm 2023 đã được quán triệt và thống nhất tại hội nghị. Đồng chí đề nghị công chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục giữ vững tư tưởng, không dao động trước khó khăn, đoàn kết, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, tiếp tục có sự đóng góp quan trọng trong xây dựng Ngành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh tại địa phương.
Năm 2023, dự báo công tác trên địa bàn vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do lượng án sẽ tiếp tục tăng, tính chất ngày càng phức tạp; chỉ tiêu thi hành án giao năm 2023 cao hơn năm 2022, về việc giao tăng thêm 2 %; về tiền giao tăng thêm 6,9 %. Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, đơn vị đưa ra các giải pháp cơ bản để thực hiện như sau:
          1. Quán triệt, cụ thể hóa để thực hiện các quy định của Đảng liên quan đến trách nhiệm của tổ chức, đảng viên, nhất là những chủ trương, đường lối, chính sách mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án, bảo đảm có trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, yêu ngành, yêu nghề, có trách nhiệm, tâm huyết, tinh thần đoàn kết, xây dựng.
2. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện; chủ động thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là trong phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn. Thực hiện các giải pháp cụ thể để phòng ngừa các vi phạm pháp luật được chỉ ra trong quá trình giám sát, kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là các kiến nghị phòng ngừa chung của Viện kiểm sát các cấp.
3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ, kịp thời phát hiện các sai phạm để chỉ đạo khắc phục, phát hiện những vướng mắc để kịp thời chỉ đạo phương án giải quyết. Giám sát chặt chẽ các vụ việc cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành án; thực hiện đúng quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá.
4. Tiếp tục đối mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành theo hướng sâu sát, cụ thể, hướng về cơ sở, sát với từng vụ việc, từng hồ sơ, từng nội dung vấn đề; giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện; tăng cường kiểm tra kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị cũng như cấp trên, xem xét để có hình thức xử lý phù hợp, xem xét đánh giá, phân loại cuối năm đối với công chức không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ ý kiến chỉ đạo.
5. Quán triệt tinh thần tổ chức thi hành án nghiêm túc, quyết liệt, đúng thời gian, tiến độ; đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật, vận động tự nguyện thi hành án, hạn chế việc phải tổ chức cưỡng chế; đối với những trường hợp có điều kiện nhưng cố tình chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ phải cương quyết cưỡng chế.
6. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong thi hành án, giảm tải các thủ tục không cần thiết; áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Nâng cao chất lượng công tác tài chính, kế toán trong thi hành án, bảo đảm thu, chi, hạch toán, cập nhật, đối chiếu, theo dõi đúng quy định, không để xảy ra tình trạng xâm tiêu, tiêu cực trong quản lý tiền, tài sản thi hành án. Duy trì tốt các công tác khác đúng quy định, phục vụ tốt cho công tác tổ chức thi hành án.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tài Ba – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã trao giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, giấy khen của Cục trưởng cho tập thể, 03 đồng chí trong đơn vị và 03 đồng chí công tác trong các cơ quan phối hợp có thành tích trong công tác năm 2022./.
Phan Nhật Việt - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: