Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cù Lao Dung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 và triển khai công tác năm 2024.

08/01/2024

Trong năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cù Lao Dung đã thực hiện tốt công tác phối hợp với từng xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành có liên quan trên địa bàn huyện để thực hiện rà soát, xác minh, phân loại số án, đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ, chính xác; làm tốt việc lập danh sách các vụ việc còn tồn đọng trên từng địa bàn. Đặc biệt là các xã, thị trấn làm tốt công tác phân công công chức Tư pháp phối hợp Chi cục Thi hành án dân sự huyện tham gia vận động thi hành án,… Nhờ đó những vụ việc tồn đọng nhiều năm tại địa phương đã được giải quyết và kết quả thi hành án dân sự đạt hiệu quả cao, cụ thể như sau:

- Về việc: Tổng số giải quyết là 917, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 315 việc; Số thụ lý mới là 602 việc, tăng 73 việc (tăng 13,80% so với cùng kỳ năm 2022). Sau khi trừ đi số ủy thác 06 việc, tổng số phải thi hành là 911 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 640 việc, chiếm 70,25% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 270 việc, chiếm 29,64% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 487 việc, tăng 43 việc (tăng 9,68%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 85, 53% (tăng 4,14%) so với cùng kỳ năm 2022. Vượt 2,73% so với chỉ tiêu được Cục Thi hành án dân sự giao (là 82,80%).

- Về tiền:Tổng số giải quyết là 68 tỷ 634 triệu 864 nghìn đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 20 tỷ 579 triệu 895 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 47 tỷ 784 triệu 969 nghìn đồng, tăng 24 tỷ 903 triệu 563 nghìn đồng (tăng 108,84%) so với cùng kỳ năm 2022;Sau khi trừ số ủy thác 30.810.000 đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 00 nghìn đồng, tổng số phải thi hành là 68 tỷ 334 triệu 054 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 52 tỷ 519 triệu 403 nghìn đồng, chiếm 76,86% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 15 tỷ 744 triệu 651 nghìn đồng, chiếm 23,04% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 24 tỷ 533 triệu 470 nghìn đồng, tăng 6 tỷ 582 triệu 630 nghìn đồng (tăng 36,67%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 49,09% (giảm 11,64%) so với cùng kỳ năm 2022. Vượt 3,29% so với chỉ tiêu được Cục Thi hành án dân sự giao là 45,80%.
 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thúy Nga đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tiếp tục tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện có giải pháp phối hợp thực hiện hiệu quả các vụ việc có tính chất khó khăn, phức tạp trên địa bàn; tiếp tục nỗ lực, phát huy mặt tích cực và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong năm 2023 phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2024.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Nguyên đánh giá cao thành tích của Chi cục Thi hành án dân sự huyện đạt được trong năm 2023 và đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện cần tiếp phát huy tốt công tác phối hợp liên ngành với Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện... giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng và các vụ việc có điều kiện thi hành, kiên quyết thực hiện cưỡng chế xử lý tài sản đối với các trường hợp có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành án. Song song đó, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự cần tăng cường việc giữ nghiêm kỷ luật, đạo đức công vụ, ý thức kỷ cương, công tác kiểm tra, giám sát và đảm bảo sự đoàn kết nội bộ.
 

 

Hội nghị ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các cá nhân, tổ chức trong công tác thi hành án dân sự trong năm 2023 thông qua việc khen thưởng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đối với tập thể đơn vị và 02 cá nhân, đó cũng là động lực, là niềm tin vào sự lớn mạnh và phát triển bền vững của Hệ thống Thi hành án dân sự trong thời gian tới./.

Tác giả ảnh: Dương Bội Ngân
Theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cù Lao Dung

Các tin đã đưa ngày: