Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024.

02/01/2024

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự,  thi hành án hành chính năm 2024.
Sáng ngày 26/12/2023, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024. Đồng chí Lê Việt Khải, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đến dự và chủ trì Hội nghị. 
 
Năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu đã thực hiện vượt chỉ tiêu được giao, cụ thể: đã thi hành xong 1.479 việc đạt tỷ lệ 84.08% (vượt chỉ tiêu được giao 1.28%), với số tiền đã giải quyết xong 25.833.441.000đồng đạt tỷ lệ 46.8% (vượt chỉ tiêu được giao 1%). 
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đồng chí Lê Việt Khải đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu trong năm 2024 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị trong quản lý chỉ đạo điều hành; tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức công chức đơn vị. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm sát và các cơ quan chuyên môn ở địa phương để đảm bảo hoạt động thi hành án dân sự đúng quy định của pháp luật, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. Tổ chức, triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự về đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự.
 

Nhân dịp Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự cũng đã trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 02 cá nhân và tặng Giấy khen cho 03 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.
 


Theo Chi cục THADS thị xã Vĩnh Châu

Các tin đã đưa ngày: