Sign In

Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

29/12/2023

Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, sáng ngày 22/12/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cù Lao Dung và Viện Kiểm sát nhân huyện Cù Lao Dung đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.
Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hànhán dân sự đã được nhất trí thông qua với 03 Chương, 11 Điều, quy định nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa 02 đơn vị như: Phối hợp trong việc xác định chưa có điều kiện thi hành án dân sự, việc giải quyết các vụ việc phức tạp, khó thi hành, công tác cưỡng chế thi hành án dân sự, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, phối hợp trong công tác báo cáo thống kê liên ngành thi hành án dân sự.
 

Tại buổi ký kết, lãnh đạo 02 đơn vị đều đã khẳng định, việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án là cần thiết nhằm cụ thể hóa quy định của pháp luật, tạo cơ sở để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, giúp công tác thi hành án đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các đồng chí Kiểm sát viên, Chấp hành viên thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quy chế, cùng với việc phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí nhằm góp phần bảo vệ quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật./.
 

Tác giả ảnh: Dương Bội Ngân
Theo Chi cục THADS huyện Cù Lao Dung

Các tin đã đưa ngày: