Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024

02/01/2024

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024
Sáng ngày 27/12/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Hồ Hùng Anh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và đồng chí Lê Thanh Chúc, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện dự và chủ trì Hội nghị.
Năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị đã thực hiện vượt chỉ tiêu được giao, cụ thể: đã thi hành xong 508 việc đạt tỷ lệ 83,42%(vượt chỉ tiêu được giao 0,62%), với số tiền đã giải quyết xong hơn 16 tỷ đồng đạt tỷ lệ 55,16% (vượt chỉ tiêu được giao 9,36%). Bên cạnh đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị cũng đã thực hiện tốt các chỉ tiêu về ra quyết định thi hành án; xác minh, phân loại án; thi hành án tín dụng ngân hàng; khoản thu cho ngân sách nhà nước...
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Hùng Anh yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị trong năm 2024 cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thực hiện tốt các nhiệm vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành, nêu gương người đứng đầu, tăng cường kỷ luật kỷ cương; rà soát quy chế, kế hoạch, bồi dưỡng nhân sự lãnh đạo tại chỗ; tăng cường công tác tự kiểm tra tại đơn vị; quan tâm theo dõi quy trình, thủ tục bán đấu giá tài sản; làm tốt nhiệm vụ phân công công chức tiếp công dân, đối thoại với với người dân để giảm số lượng đơn khiếu nại, tố cáo; tăng cường phối hợp tốt các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn;...

Cũng tại Hội nghị đồng chí Lê Thanh Chúc phát biểu đánh giá cao kết quả mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị đạt được, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hiện tốt hơn công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2024, đặc biệt là công tác động viên, thuyết phục thi hành án và công tác phối hợp trong thi hành án dân sự.


Theo Chi cục THADS huyện Thạnh Trị

Các tin đã đưa ngày: