Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú thực hiện vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2023

17/01/2024

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú thực hiện vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2023
Chiều ngày 11/01/2024, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Hồ Hùng Anh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú chủ trì Hội nghị.
Năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú đã thực hiện vượt chỉ tiêu được giao, cụ thể: đã thi hành xong 763 việc đạt tỷ lệ 83,85% (vượt chỉ tiêu được giao vượt 1,05%), với số tiền đã giải quyết xong là 10 tỷ 935 triệu 861 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 51,21% (vượt chỉ tiêu được giao 5,41%).
 

 
 

Đơn vị được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh: công nhận 7 cá nhân đạt “Lao động tiên tiến”, tập thể Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú đạt “Tập thể lao động tiên tiến”; 02 cá nhân được tặng Giấy khen của Cục trưởng.
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Hùng Anh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú thực hiện một số nhiệm vụ như sau: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua theo các nội dung đã phát động, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thi hành án tại đơn vị, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, chấn chỉnh, khắc phục và xử lý ngay các hiện tượng, dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, phân loại chính xác đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của đương sự, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn và quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có dấu hiệu nhũng nhiễu, làm khó người dân, doanh nghiệp; tập trung đề cao công tác tự kiểm tra của các Chấp hành viên, xây dựng kế hoạch kiểm tra và từng cá nhân phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả tự kiểm tra. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, công tác chỉ đạo điều hành, nêu gương của công chức, người lao động, đặc biệt là của đội ngũ công chức lãnh đạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo đơn vị; tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú về công tác thi hành án dân sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương, nhất là Tòa án, Viện kiểm sát, Công an và các cơ quan liên quan trên địa bàn để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.


Theo Chi cục THADS huyện Mỹ Tú

Các tin đã đưa ngày: